Atbalsta sabiedriskā transporta pakalpojuma organizēšanas modeli dzelzceļa maršrutos

Otrdien, 19. decembrī, valdība atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) izstrādāto sabiedriskā transporta pakalpojuma organizēšanas modeli iekšzemes reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutos, virzot līguma pagarinājumu ar AS “Pasažieru vilciens” (PV).

Lai tiktu īstenoti sabiedriskā transporta attīstības pamatdokumentos ietvertie pasākumi attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, kā arī tiktu nodrošināta sabiedriskā transporta nepārtrauktība un pieejamība visos iekšzemes reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutos, SM izstrādājusi informatīvo ziņojumu, kurā ietverti turpmāk veicamie pasākumi saistībā ar sabiedriska transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutos pirms pilnīgas iekšzemes pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu tirgus atvēršanas konkurencei.

Dokumentā aprakstītais modelis paredz sabiedriskā transporta pakalpojuma organizatoriem - VSIA “Autotransporta direkcija” (ATD) tiesības slēgt līgumu ar PV par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutos laika periodā no 2025.gada 1.janvāra līdz 2032.gada 31.decembrim, paredzot iespēju pakalpojuma pasūtījuma līguma termiņa pagarināšanu ne ilgāk kā līdz 2034.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar sabiedriskā transporta attīstības normatīvajā regulējumā noteikto, 2024. gada 31. decembrī beigsies ATD un PV noslēgtais līgums, ar kuru valsts ir piešķīrusi PV tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos pa dzelzceļu, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus. Šobrīd ir jāpieņem lēmums, lai nodrošinātu sniegtā pakalpojuma nepārtrauktību.

Ņemot vērā, ka šobrīd Lietuvas un Igaunijas iekšzemes dzelzceļa maršrutu tīkli ir noslēgti un operatoriem, kas potenciāli varētu apkalpot vairākus ģeogrāfiski blakus esošos dzelzceļa maršrutu tīklus, nav iespēja paplašināt savu darbības areālu, iekšzemes pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu Latvijā arī turpmāk sniegs PV. Vienlaikus pakalpojuma organizatoram – ATD jānodrošina, ka pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzējs uztur un attīsta efektīvu pārvaldību, kā arī nodrošina pietiekami augstas kvalitātes sabiedriskā transporta pakalpojumus.

Izvērtējot spēkā esošo tiesisko regulējumu, kā arī ņemot vērā dzelzceļa pārvadājumu specifiku, ir identificēts, ka pirms pilnīgai iekšzemes dzelzceļa tirgus atvēršanas konkurencei ir jāveic virkne pasākumu un priekšdarbu, kuru īstenošanai būs nepieciešami indikatīvi 8 - 10 gadi.

 

Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļa

Tālrunis: 67028390

E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv   


Ieteikt šo rakstu