ETMK atļaujas 2019. gadā (papildināts 30.10.2018)

2019. gadā Latvijai Eiropas Transporta ministru konferences (turpmāk - ETMK) daudzpusējo atļauju pamatkvota ir 155 atļaujas, no kurām pārvadājumiem uz/no Krieviju/-as, tāpat kā 2018. gadā, derīgas 16 atļaujas.

Latvija ir nosūtījusi iesniegumu Starptautiskā Transporta foruma sekretariātam sadalīt un konvertēt pamatkvotu šādi:

  • „EURO IV drošiem” automobiļiem  -  40  gada  un 240 īstermiņa ETMK atļaujas  bez tiesībām veikt pārvadājumus uz/no Krieviju/-as;
  • „EURO V drošiem” automobiļiem 1100 gada un 1200 īstermiņa ETMK atļaujas, no kurām 50 gada un 360 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā;
  • „EURO VI drošiem” automobiļiem 144 gada un 1152 īstermiņa ETMK atļaujas, no kurām 72 gada un 288 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā.

Ir apstiprinātas 2019. gada ETMK atļauju sadales vadlīnijas.

Iesniegumu pieņemšana  iekļaušanai 2019. gada ETMK atļauju pretendentu pamatsarakstā no  2018. gada 17. septembra līdz 2018. gada 1. novembrim (plkst.16:30).

Informējam, ka plānojam 2018. gada ETMK atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā ar vismaz „EURO V drošiem” un „EURO VI drošiem” atbilstošiem transportlīdzekļiem, pamatsadales saraksta projektu publicēt līdz 2018. gada 26. novembrim. Saraksta projekts būs apskatāms Autotransporta direkcijā (Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Cēsīs) un mājas lapā līdz 2018. gada 5. decembrim.

Plānots, 2019. gada ETMK atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā ar vismaz „EURO V drošiem” un „EURO VI drošiem” atbilstošiem transportlīdzekļiem, pamatsadales sarakstu apstiprināt un publiskot līdz š.g. 12. decembrim un sākt atļaujas izsniegt no 17. decembra.

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot:

•    iesnieguma formas ATD e-pakalpojumu vidē;

•    iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas derīgas Krievijas teritorijā, izmantojot „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus, vai;

•    iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas nav derīgas Krievijas teritorijā, izmantojot „EURO IV drošos”, „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus.

2019. gada ETMK EURO V atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā, sadalē ”EURO VI drošie” transportlīdzekļi netiks iekļauti.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu” 13.punktu pārvadātājam 2019. gadā izsniedzamo ETMK EURO V atļauju, kas derīgas Krievijā teritorijā, skaits tiek aprēķināts atsevišķi EURO V atļaujām, iekļaujot koeficientu aprēķinā tos uzņēmuma rīcībā esošos transportlīdzekļus, kuri ir reģistrēti CSDD līdz 2018. gada 1. novembrim, tiem ir spēkā esoši ETMK parauga sertifikāti ”EURO V drošiem”  transportlīdzekļiem, kā arī spēkā esošas Eiropas kopienas atļauju kopijas (turpmāk – EKAK), bet pārvadātājam 2019. gadā izsniedzamo ETMK EURO VI atļauju, kas derīgas Krievijā teritorijā, skaits tiek aprēķināts atsevišķi EURO VI atļaujām, iekļaujot koeficientu aprēķinā tos uzņēmuma rīcībā esošos transportlīdzekļus, kuri ir reģistrēti CSDD līdz 2018. gada 1. novembrim, tiem ir spēkā esoši ETMK parauga sertifikāti ”EURO VI drošiem”  transportlīdzekļiem, kā arī Autotransporta direkcijas izsniegtas spēkā esošas  EKAK.

Konsultācijas par ETMK atļauju sadali 2019. gadam sniedz:

  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja Indra Gromule, 303.kabinets, tālrunis – 67686458;
  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas starptautisko autopārvadājumu atļauju eksperte Lolita Zajančkovska, 318.kabinets, tālrunis – 67686459.

Ieteikt šo rakstu