Komerciālie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem Latvijas teritorijā

Ministru kabineta 2019. gada 4. jūnija sēdē (protokols Nr.27, 28.§) tika izskatīts Informatīvais ziņojums “Par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstību 2021.–2030. gadam”, kas paredz, ka 2021. gadā reģionālos autobusu maršrutus, kas ir paralēli vilcienu līnijām un posmā Rīga–Daugavpils, un kuros pēc būtības tiek apkalpotas tās pašas apdzīvotās vietas, paredzēts saglabāt, bet bez valsts dotācijām. Maršrutu skaits var palielināties, ņemot vērā pieejamos valsts budžeta līdzekļus. Plānots, ka komerciālie / valsts nedotētie maršruti varētu tikt veidoti Rīgas savienojumā ar Rēzekni, Liepāju, Ventspili un Bausku.

2024.gada 1.marta Sabiedriskā transporta padomes sēdē tika apstiprināta laika intervāla principa piemērošana maršrutā Rīga-Liepāja. Ar komerciālo reisu laikiem un dotēto reisu laikiem iespējams iepazīties šeit.

Ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie ieņēmumi un izdevumi būs pārvadātāja pašrisks, kā arī zaudējumi šajos maršrutos no valsts vai pašvaldību budžeta netiks kompensēti.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 8.panta 6. daļa paredz, ka Ministru kabinetam jānosaka prasības par transportlīdzekļu vecumu, to aprīkojumu un biļešu tirdzniecību komerciālajos maršrutos. Tāpat jānosaka iesniedzamā pieteikuma forma, lai saņemtu maršruta atļauju, un tajā norādītās informācijas apjoms.

2021. gada augusta sākumā norisinājās attālināta sanāksme ieinteresētajiem pārvadātājiem, lai detalizētāk informētu par kārtību, kā tiks nodrošināti komerciālie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem, un atbildētu uz pārvadātāju jautājumiem. Prezentācija, kas tika rādīta pārvadātājiem sanāksmē, pieejama šeit.

PAPILDU INFORMĀCIJA:

 

 


Ieteikt šo rakstu