Autobusu pārvadājumu statistika

Autobusu pārvadājumu statistika

Saskaņā ar 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumiem Nr.240 “Noteikumi par oficiālās statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem” statistiku par katru kalendāra gada ceturksni līdz kalendāra gada ceturksnim sekojošā mēneša astoņpadsmitajam datumam aizpilda Latvijas Republikā reģistrēti pārvadātāji, kas veic pasažieru regulāros komercpārvadājumus ar autobusiem.CENTRĀLĀS STATISTIKAS PĀRVALDES INFORMĀCIJA

Pasažieru apgrozība (milj. vai tūkst. pasažierkilometru)

Pasažieru pārvadājumi (milj. vai tūkst. cilvēku)

Statistiku aprakstošie metadati: https://stat.gov.lv/lv/metadati/5917-pasazieru-parvadajumi 

 

Normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr.240 Noteikumi par oficiālās statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem


Ieteikt šo rakstu