Informācija par autoostām

Informācija par autoostām

Autoostu reģistrācija

Lai Autotransporta direkcija varētu reģistrēt autoostu, kā arī piešķirt autoostas kategoriju autoostu, īpašnieks vai valdītājs iesniedz šādus dokumentus:

  1. autoostas reģistrācijas iesniegumu;
  2. autoostas teritorijas, ēku un elpu plānojumu un detalizētu aprakstu, norādot teritorijas, ēku un telpu plānojuma daļu, kas tiks izmantota autoostas pakalpojumu nodrošināšanai;
  3. autoostas lietošanas un iekšējās kārtības noteikumu kopiju;
  4. autoostas telpu nomas līguma kopiju (ja autoosta nav īpašumā);
  5. attiecīgās pašvaldības lēmumu par autoostas izvietojumu, ja tā iepriekš nav bijusi reģistrēta kā autoostas pakalpojumu sniedzēja.

Autoostu pakalpojumu maksa

Autotransporta direkcijai autoostas īpašnieks vai valdītājs iesniedz informāciju par autoostas pakalpojumu maksu reģionālās nozīmes maršrutu reisu apkalpošanai.

Reģistrēto autoostu saraksts

Normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr.502 “Autoostu noteikumi”  


Ieteikt šo rakstu