Īslaicīgu (svētku) izmaiņu priekšlikums

Īslaicīgu (svētku) izmaiņu priekšlikums

Pārvadātājs var ierosināt pasūtītājam – Autotransporta direkcijai -, ņemot vērā īpašus apstākļus (piemēram, svētku dienas, pasažieru plūsma, laikapstākļi, autoceļa, ielas vai sliežu ceļa remonts), paredzēt īslaicīgas izmaiņas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nosacījumos, neveicot izmaiņas maršrutu tīklā.

 

Normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr.599 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība


Ieteikt šo rakstu