ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem

ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem

Iesniegums iekļaušanai ETMK atļauju, kas derīgas KRIEVIJĀ, pretendentu sarakstā 2024. gadam
 
.00

Eiropas Transporta Ministru Konferences (ETMK) atļaujas ir daudzpusējas atļaujas, ko izsniedz Starptautiskais Transporta forums (STF) starptautiskiem kravas komercpārvadājumiem, ko kvotas sistēmas ietvaros veic kādā ETMK dalībvalstī reģistrēti transporta uzņēmumi:

 • starp ETMK dalībvalstīm;

 • tranzītā caur vienu vai vairākām ETMK dalībvalstīm ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti kādā no ETMK dalībvalstīm.

Atļauju kvotas sistēmā piedalās šādas ETMK dalībvalstis: Albānija, Armēnija, Austrija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Beļģija, Bosnija–Hercegovina, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Gruzija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Krievija, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Maķedonija, Melnkalne, Moldova, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Vācija, Ungārija, Ukraina un Zviedrija.

 

ETMK atļaujas var būt gada atļaujas, kas ir zaļā krāsā un derīgas vienu kalendāro gadu (no 1.janvāra līdz 31.decembrim), un īstermiņa atļaujas, kas derīgas 30 dienas un ir dzeltenā krāsā ar atzīmi “īstermiņa atļaujas”.

Uz ETMK atļaujas ir zīmogs zaļā krāsā ar numerāciju, kas norāda minimālo ekoloģisko kategoriju transportlīdzeklim, ar kuru var veikt pārvadājumu, izmantojot šo atļauju.

ETMK atļaujā var būt uzspiesti sarkani zīmogi ar norādi, kādu valstu teritorijās atļauja nav derīga (A,GR,H,I,RUS).

ETMK atļauja ir izmantojama kopā ar reģistrācijas žurnālu. Reģistrācijas žurnāls ir dokuments datu reģistrācijai, kas satur informāciju par hronoloģiskā secībā veiktām transporta operācijām braucienos ar kravu un bez tās.

Pārvadātājam tiek izsniegta ETMK atļauja kopā ar reģistrācijas žurnālu. ETMK atļaujas numuram jāsakrīt ar reģistrācijas žurnāla numuru.

Veicot starptautisko kravas autopārvadājumu ar ETMK atļauju, visa brauciena laikā autotransporta līdzeklī jāatrodas:

 • ETMK atļaujai;

 • reģistrācijas žurnālam;

 • sertifikātam, kas apliecina mehāniskā transportlīdzekļa atbilstību konkrētam automobiļa izmešu, trokšņu līmeņa un drošības prasībām;

 • piekabes vai puspiekabes sertifikātam, kas atbilst drošības prasībām;

 • kravas automobiļa un tā piekabes vai puspiekabes tehniskās apskates sertifikātiem.

Iepriekš norādītos dokumentus uzrāda pārbaudei pēc pilnvarotas kontrolējošo institūciju amatpersonas pieprasījuma.

Lai pārvadātājs varētu pretendēt uz ETMK atļaujām, saskaņā ar MK noteikumu Nr.442 ”Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu” prasībām pārvadātājs līdz kārtējā gada 1.novembrim iesniedz Direkcijā rakstisku vienotas formas iesniegumu par nākamajā gadā nepieciešamajām ETMK atļaujām, iesniegumā norādot informāciju par tā rīcībā esošajiem autotransporta līdzekļiem, kuriem ir Kopienas atļaujas kopija un attiecīgie sertifikāti, kas apliecina atbilstību STF tehniskajām un drošības prasībām.

Iesniedzamie dokumenti (katru gadu mainās):

Pakalpojuma cena:

 • gada ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem bez teritoriāliem ierobežojumiem – 414.00 eiro;
 • gada ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kas derīga Krievijas Federācijas teritorijā, bet nav derīga kādas citas ETMK dalībvalsts teritorijā – 342.00 eiro;
 • gada ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kas nav derīga kādā ETMK dalībvalsts teritorijā, ieskaitot Krievijas Federācijas teritoriju – 258.00 eiro;
 • īstermiņa ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kas derīga Krievijas Federācijas teritorijā, bet nav derīga kādas citas ETMK dalībvalsts teritorijā – 33.00 eiro;
 • īstermiņa ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kas nav derīga kādā ETMK dalībvalsts teritorijā, ieskaitot Krievijas Federācijas teritoriju – 26.00 eiro.

Saistīto pakalpojumu cena:

 • gada ETMK atļaujas nomaiņa starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem – 57.00 eiro;
 • īstermiņa ETMK atļaujas nomaiņa starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem – 12.00 eiro

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu