ETMK atļaujas nomaiņa starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem

ETMK atļaujas nomaiņa starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem

 

Eiropas Transporta Ministru Konferences (ETMK) atļaujas ir daudzpusējas atļaujas, ko izsniedz Starptautiskais Transporta forums (STF) starptautiskiem kravas komercpārvadājumiem, kurus kvotas sistēmas ietvaros veic kādā ETMK dalībvalstī reģistrēti transporta uzņēmumi:

 • starp ETMK dalībvalstīm;

 • tranzītā caur vienu vai vairākām ETMK dalībvalstīm ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti kādā no ETMK dalībvalstīm.

Atļauju kvotas sistēmā piedalās šādas ETMK dalībvalstis: Albānija, Armēnija, Austrija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Beļģija, Bosnija‑Hercegovina, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Gruzija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Krievija, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Maķedonija, Melnkalne, Moldova, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Vācija, Ungārija, Ukraina un Zviedrija.

 

ETMK atļaujas var būt gada atļaujas, kas ir zaļā krāsā un derīgas vienu kalendāro gadu (no 1. janvāra līdz 31. decembrim), un īstermiņa atļaujas, kas derīgas 30 dienas un ir dzeltenā krāsā ar atzīmi “īstermiņa atļaujas”.

Uz ETMK atļaujas ir zīmogs zaļā krāsā ar numerāciju, kas norāda minimālo ekoloģisko kategoriju transportlīdzeklim, ar kuru var veikt pārvadājumu, izmantojot šo atļauju.

Uz ETMK atļaujas var būt uzspiesti sarkani zīmogi ar norādi, kuru valstu teritorijās atļauja nav derīga (A, GR, H, I, RUS).

ETMK atļauja ir izmantojama kopā ar reģistrācijas žurnālu. Reģistrācijas žurnāls ir dokuments, kurā ir jāreģistrē informācija par hronoloģiskā secībā veiktām transporta operācijām braucienos ar kravu un bez tās.

Veicot starptautisko kravas autopārvadājumu ar ETMK atļauju, visā brauciena laikā autotransporta līdzeklī jāatrodas šādiem dokumentiem:

 • ETMK atļauja;

 • reģistrācijas žurnāls;

 • sertifikāts, kas apliecina mehāniskā transportlīdzekļa atbilstību konkrētam automobiļa izmešu, trokšņu līmeņa un drošības prasībām;

 • piekabes vai puspiekabes drošības prasību atbilstības sertifikāts;

 • kravas automobiļa un tā piekabes vai puspiekabes tehniskās apskates sertifikāti.

Norādītos dokumentus uzrāda pārbaudei pēc pilnvarotas kontrolējošo institūciju amatpersonas pieprasījuma.

Ja ETMK atļauja tiek pazaudēta vai nozagta, pārvadātājam par to rakstiskā formā nekavējoties jāziņo Autotransporta direkcijai. Pazaudētā vai nozagtā atļauja tiek nomainīta ar jaunu ETMK atļauju izmantošanai nomainītās atļaujas derīguma termiņā.

ETMK atļauja ir jānomaina, ja mainās pārvadātāja rekvizīti (uzņēmuma nosaukums, adrese). Atļauja tiek nomainīta pēc visu Direkcijas izsniegto dokumentu (licence, Eiropas Kopienas atļauja, Eiropas Kopienas atļaujas kopija) nomaiņas. Pārvadātājs nodot ETMK atļauju direkcijā, un pārvadātājam tiek izsniegta jauna ETMK atļauja izmantošanai nomainītās atļaujas derīguma termiņā.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums, ja atļauja nozagta vai pazaudēta;
 • ETMK atļauja ar žurnālu, ja mainās pārvadātāja rekvizīti.

 

Pakalpojuma cena:

 • gada ETMK atļaujas nomaiņa starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem – 57.00 EUR;
 • īstermiņa ETMK atļaujas nomaiņa starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem – 17.14 EUR.

 

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu