Eiropas Kopienas atļauja starptautiskiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu

Eiropas Kopienas atļauja starptautiskiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu

Iesnieguma izskatīšana Eiropas Kopienas atļaujas izsniegšanai vai pagarināšanai komercpārvadājumu veikšanai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā
 
119.89

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum, pārvadātājam, lai veiktu starptautiskos pārvadājumus ar autobusiem, pēc speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu saņemšanas, ir jāsaņem Eiropas Kopienas atļauja. Eiropas Kopienas atļauju izsniedz līdz 10 gadiem, bet ne ilgāk kā līdz licences termiņa beigām.

 

Normatīvie akti

  • Ministru kabineta noteikumi Nr.122 “Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā”
  •  Regula (EK) Nr. 1073/2009 (2009. gada 21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006
  • Autopārvadājumu likums

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu