Sabiedriskā transporta padomes sēžu darba kārtībā iekļautie jautājumi

2024.gada 28.jūnijā plkst.11.00 Autotransporta direkcijas zālē (Rīgā, Vaļņu ielā 30) notiks kārtējā Sabiedriskā transporta padomes sēde ar šādu darba kārtību:

Atklātā daļa:

1. Par Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētāja ievēlēšanu.           

2. Par 2024.gada jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2024.gada jūliju avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

3. Par 2024.gada jūlija mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.

4. Par valstspilsētu pašvaldībām par 2024.gada 3.ceturksni izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.           

5. Par papildu izmaksām sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, kas radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus 2023.gada 29.maijā, nosakot to par svētku dienu.

6. Par Sabiedriskā transporta padomes pieņemto lēmumu izpildi.

7. Par izmaiņām reģionālas nozīmes maršrutos.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2024.gada 27.jūnijam plkst.17.00, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: kristine.silina@atd.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas uz pieteicēja e-pasta adresi tiks nosūtīta informācija par attālināto pieslēgšanos Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2024.gada 31.maijā plkst.11.00 Autotransporta direkcijas zālē (Rīgā, Vaļņu ielā 30) notiks kārtējā Sabiedriskā transporta padomes sēde ar šādu darba kārtību:

Atklātā daļa:

1. Par Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētāja ievēlēšanu.           

2. Par 2024.gada 1.ceturkšņa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultātiem.

3. Par 2024.gada jūnija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2024.gada jūnijā avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

4. Par 2024.gada jūnija mēnesī akciju sabiedrībai “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.

5. Par Sabiedriskā transporta padomes pieņemto lēmumu izpildi.

6. Par izmaiņām reģionālas nozīmes maršrutos.

7. Par precizētu maršrutu tīkla apjoma prognozi 2025.gadam.

Slēgtā daļa:

8. Par atklāta konkursa lotēs “Cēsis” un “Limbaži/Sigulda” gaitu un turpmākajiem pasākumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2024.gada 30.maijam plkst.16.00, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: kristine.silina@atd.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas uz pieteicēja e-pasta adresi tiks nosūtīta informācija par attālināto pieslēgšanos Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2024.gada 26.aprīlī plkst.11.00. Autotransporta direkcijas zālē (Rīgā, Vaļņu ielā 30) notiks kārtējā Sabiedriskā transporta padomes sēde ar šādu darba kārtību:

Atklātā daļa:

1. Par 2024.gada maija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2024.gada maiju avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

2. Par 2024.gada maija mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.

3. Par papildu izmaksām sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, kas radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus 2023.gada 29.maijā, nosakot to par svētku dienu.

4. Par Sabiedriskā transporta padomes pieņemto lēmumu izpildi.

5. Pieteikumi par izmaiņām reģionālas nozīmes maršrutos.

6. Ziņojums par jauna komercmaršruta Rīgas SAO -  Lidosta Rīga atklāšanu pēc saņemtā ierosinājuma.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2024.gada 26.aprīlim plkst.10.00, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: kristine.silina@atd.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas uz pieteicēja e-pasta adresi tiks nosūtīta informācija par attālināto pieslēgšanos Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2024.gada 27.martā plkst.11.00. Autotransporta direkcijas zālē (Rīgā, Vaļņu ielā 30) notiks kārtējā Sabiedriskā transporta padomes sēde ar šādu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Par 2024.gada aprīļa mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2024.gada aprīli avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2024.gada aprīļa mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 3. Par valstspilsētu pašvaldībām par 2024.gada 2.ceturksni izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 4. Par maršrutu tīkla apjomu 2025.gadam.
 5. Pieteikumi par izmaiņām reģionālas nozīmes maršrutos.
 6. Ziņojums par veiktajiem grozījumiem maršrutu tīklā.
 7. Ziņojums par pārvadātāju gatavību uzsākt līgumus.
 8. Ziņojums par jaunu bezmaksas maršrutu (reisu) ieviešanu sabiedriskā transporta maršrutu tīklā un esošo darbības rezultātiem.
 9. Par nepieciešamību papildināt 2023.gada 14.decembra Sabiedriskā transporta padomes lēmumu Nr.5 (prot. Nr.12§5) par braukšanas maksas (tarifu) un biļešu veidu izmaiņām reģionālās nozīmes dotētajos maršrutos.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2024.gada 26.martam plkst.17.00, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: kristine.silina@atd.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas uz pieteicēja e-pasta adresi tiks nosūtīta informācija par attālināto pieslēgšanos Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2024.gada 7. martā plkst. 12.00 attālināti (MS Teams platformā) notiks Sabiedriskā transporta padomes ārkārtas sēde ar šādu darba kārtību:

1. Par tiesību piešķiršanas procedūras dokumentācijas saskaņošanu.

 


 

2024.gada 1.martā plkst.11.00. Autotransporta direkcijas zālē notiks kārtējā Sabiedriskā transporta padomes sēde ar šādu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2023.gada rezultāti un precizētās prognozes sabiedriskā transporta pakalpojumu zaudējumiem 2024.gadam.
 2. Par 2024.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2024.gada martu avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 3. Par 2024.gada marta mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par valstspilsētu pašvaldībām par 2024.gada 1.ceturksni izmaksājamo dotāciju apjomu par bērnu bāreņu pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 5. Par Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas un Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas ieviešanas gaitu un turpmāko attīstību.
 6. Par tiesību piešķiršanas procedūras dokumentācijas saskaņošanu. 
 7. Darba kartības jautājums par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 8. Pieteikumi par izmaiņām reģionālas nozīmes maršrutos.
 9. Ziņojums par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi ar 2024.gada 1.aprīli ieviest jaunus tarifu un biļešu veidus t.sk. metodisko norādījumu par reģionālo autobusu maršrutu abonementa biļešu lietošanas, pasažieru uzskaites un finanšu atskaišu sniegšanas kārtības apstiprināšanu.
 10. Par Sabiedriskā transporta padomes 2023.gada 14.decembra sēdes lēmuma Nr.4 (prot.Nr.12§4) 2.punktā noteiktā uzdevuma izpildi.
 11. Ziņojums par reģionālās nozīmes maršrutiem, kuri nodrošina pievedošā vai papildinošā autobusu funkciju vilcienam – “W” princips.
 12. Ziņojums par jaunu pieturu sadalījumu un reģionālās nozīmes maršrutu pakalpojumu kategorijām.
 13. Ziņojums par komerciālo maršrutu iespējamo tālāko attīstību, nepieciešamajām izmaiņām un reģionālās nozīmes maršruta Rīga – Liepāja atklāšanu uz komerciāliem principiem.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2024.gada 28.februārim plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: kristine.silina@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2024. gada 26. janvārī plkst. 11.00. Autotransporta direkcijas zālē notiks kārtējā Sabiedriskā transporta padomes sēde ar šādu darba kārtību:

Atklātā daļa:

1. Par 2024.gada februāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2024.gada februāri avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

2. Par 2024.gada februāra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.

3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (4. pieteikumi). 

5. Par konsolidēto reģionālās nozīmes maršrutu tīklu.

Slēgtā daļa:

6. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma ilgtermiņa līgumos noteiktās līgumcenas indeksāciju.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2024.gada 24. janvāra plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Olga.Lauva@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2023.gada 14. decembrī, plkst. 11.00, Autotransporta direkcijas zālē notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar šādu darba kārtību:

 1. Ziņojums par dotāciju sadalījumu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem" reģionālās nozīmes pārvadātājiem par 2023. gadu saistībā ar atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem.
 2. Ziņojums par finansējumu SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis" 2024.gadam.
 3. Par AS “Cata” vēstuli Valsts SIA “Autotransporta direkcija” par finansiālo saistību izpildi attiecībā pret pārvadātāju 2023. gadā. 
 4. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai paredzētais valsts budžeta finansējums 2024.gadam un sabiedriskā transporta pasūtījuma apjoms.
 5. Par braukšanas maksas (tarifu) un biļešu veidu izmaiņām reģionālās nozīmes maršrutos.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2023.gada 12. decembra plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Liga.Auguste@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2023.gada 24. novembrī, plkst. 11.00, Autotransporta direkcijas zālē notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar šādu darba kārtību:

 1. Ziņojums par dotāciju zaudējumu un ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadalījumu pārvadātājiem par 2023.gada novembri.
 2. Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu.
 3. Ziņojums par 2024.gadā precizēto prognozēto nepieciešamo valsts budžeta finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes maršrutos un valstspilsētu pašvaldībām.
 4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 5. Par iesniegtajiem pieteikumiem.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2023.gada 22. novembra plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Liga.Auguste@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

 2023.gada 27. oktobrī, plkst. 11.00, Autotransporta direkcijas zālē notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar šādu darba kārtību:

 1. Ziņojums par dotāciju zaudējumu un ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadalījumu pārvadātājiem par 2023.gada novembri.
 2. Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu.
 3. Ziņojums par 2024.gadā precizēto prognozēto nepieciešamo valsts budžeta finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes maršrutos un valstspilsētu pašvaldībām.
 4. Par iesniegtajiem pieteikumiem.
 5. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2023.gada 25. oktobra plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Liga.Auguste@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2023.gada 23. oktobrī plkst. 12.30, Autotransporta direkcijas zālē notiks Sabiedriskā transporta padomes ārkārtas sēde ar šādu darba kārtību:

 1. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu no 2023.gada 1.novembra.
 2. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem (iepriekšējā 27.05.2023 lēmuma Nr.5A pārskatīšana).
 3. Finanšu situācija reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā 2023.gada novembrī un decembrī.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2023.gada 20. oktobra plkst.16.00 (elektroniskā pasta adrese: Liga.Auguste@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2023.gada 29. septembrī plkst.11:00, Autotransporta direkcijas zālē notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar šādu darba kārtību:

 1. Ziņojums par dotāciju zaudējumu un ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadalījumu pārvadātājiem par 2023.gada oktobri.
 2. Ziņojums par dotāciju zaudējumu un ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadalījumu valstspilsētu pašvaldībām 2023.gada 4.ceturksnī.
 3. Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu.
 4. Ziņojums par papildu izmaksām, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumu 2023.gada 29.maijā
 5. Par akumulatoru bateriju elektrovilcienu vienību (BEMU) kvalitātes prasībām.
 6. Ziņojums par piemaksas noteikšanu dīzeļvilcienu izmantošanai neelektrificētajā zonā.
 7. Ziņojums par pieturas punkta “Jaungulbene” atjaunošanu un iekļaušanu vilciena kustības sarakstos.
 8. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 9. Par iesniegtajiem pieteikumiem
 10. Par informatīvo ziņojumu par Valsts SIA “Autotransporta direkcija” atbildes projektu, Sabiedriskā transporta padomei adresētajām vēstulēm par dzelzceļa pieturas punktu “Rumbula” un  “Dārziņi” izslēgšanu no vilcienu kustības saraksta
 11. Ziņojums par tarifu un biļešu politiku (Prezentācija).

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2023.gada 27. septembra plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Liga.Auguste@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2023.gada 18.augustā plkst.11:00 Autotransporta direkcijas zālē notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar šādu darba kārtību: 

Atklātā daļa:

1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (3 pieteikumi).

3. Par pasažieru vilcienu apstāšanās atcelšanu pieturvietās ar nelielu pasažieru plūsmu.

 

Slēgtā daļa:

4. Informatīvs ziņojums par tarifu izmaiņām reģionālās nozīmes dotētajos maršrutos.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdes atklātā daļā ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2023.gada 16. augusta plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Liga.Auguste@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2023.gada 14.jūlijā plkst.11:00 Autotransporta direkcijas zālē notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar šādu darba kārtību:

Atklātā daļa:

1. Par Sabiedriskā transporta padomes sastāvu (par Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu).

2. Informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu līgumu termiņu pagarināšanu. Par Satiksmes ministrijas viedokļa saņemšanu saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojuma procedūras organizēšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (PIL), izvēloties PIL ietvaros organizējamās procedūras veidu vai Regulas Nr. 1370/2007 5. panta 5. punkta piemērošanu. 

3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (8 pieteikumi).

5. Ziņojums par vilcienu satiksmi maršrutā Rīga – Liepāja.

6. Ziņojums par reisu, kuru rentabilitāte ir 10% vai zemāka, optimizēšanas iespējām.

7. Ziņojums par pārsēšanās punkta izveidi metrobusa galapunktā pie t/c IKEA.

8. Par maršrutu tīkla apjomu 2024. gadam.

9. Par 2024.gada prognozēto nepieciešamo valsts budžeta finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes maršrutos un valstspilsētu pašvaldībām.

 

Slēgtā daļa:

10. Sabiedriskā transporta plānošanas, analīzes un kontroles daļas ziņojums par konstatētiem pārkāpumiem personu ar invaliditāti pārvadāšanu Rīgas valstspilsētā.

11. Par informācijas sniegšanu saistībā ar AS “Nordeka” 26.06.2023. vēstuli Nr.195.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdes atklātā daļā ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2023.gada 13.jūlija plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Olga.Lauva@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2023.gada 9.jūnijā plkst.11:00 attālināti vai pēc nepieciešamības klātienē notiks Sabiedriskā transporta padomes ārkārtas sēde jautājuma par sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu izskatīšanai.

Pēc Jūsu lūguma tiks izsūtīta pieslēgšanās informācija sēdei - elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv.

 


 

2023.gada 2.jūnijā plkst.11:00 Autotransporta direkcijas zālē notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

1. Par 2023.gada jūnija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2023.gada maiju avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

2. Par 2023.gada jūnija mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.

3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

4.Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (5 pieteikumi + 1 papildus pieteikums dziesmu svētku un papildus vilcienu norīkošanai).

5. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumiem maršrutu tīkla daļās “Limbaži, Sigulda” un “Cēsis” un ATD pieņemtajiem lēmumiem. 

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2023.gada 1.jūnija plkst.16.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


Informējam, ka plānotā kārtējā Sabiedriskā transporta padomes sēde š.g. 26.maijā, plkst. 11:00 nenotiks.


2023.gada 26.maijā plkst.11:00 Autotransporta direkcijas zālē notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

1. Par 2023.gada jūnija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2023.gada maiju avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

2. Par 2023.gada jūnija mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.

3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (5 pieteikumi + būs 1 papildus pieteikums dziesmu svētku un papildus vilcienu norīkošanai).

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2023.gada 25.maija plkst.16.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2023.gada 26.aprīlī plkst.09:00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

1. Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sadali 2023.gadam pa pārvadājumu veidiem.

2. Par 2023.gada maija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2023.gada maiju avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

3. Par 2023.gada maija mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.

4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

4A. Par elektroniski iegādātu biļešu atlaižu piemērošanu vilcienu līnijā Rīga-Tukums.

5.Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (9 pieteikumi).

          5A. Par reģionālās nozīmes maršrutu tīkla optimizēšanu maršrutu tīkla daļās “Limbaži, Sigulda” un “Cēsis”.

Slēgtā daļa

6. Par dzelzceļa pārvadājumu Rīgas pilsētā veicināšanu.

7. Par papildus finansējumu SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis” 2023.gadam.

 

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2023.gada 24.aprīļa plkst.16.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2023.gada 3.martā, plkst.11:00 Autotransporta direkcijas Mazajā/Lielajā zālē notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

1. Par 2023.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2023.gada februāri avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

2. Par 2023.gada marta mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.

3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

3A. Par kļūdas labojumu Sabiedriskā transporta padomes 2022.gada 28.oktobra lēmuma Nr. 3 “Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos” 3.8.apakšpunktā.

4.Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (4 pieteikumi).

          4A. Par komerciālā maršruta Nr. K 7983 Rīga-Daugavpils izpildi.

5. Par reģionālās nozīmes maršrutiem (reisiem), kuros sabiedriskā transporta pakalpojumi pasažieriem tiek sniegti bez maksas.

Dažādi (informatīvā daļa)

6. Informācija par jauno ritošo sastāvu un  esošo dzelzceļa staciju darbības modeli.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2023.gada 2.marta plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

 2023.gada 3.februārī, plkst.11:00 Autotransporta direkcijā notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2022.gada rezultāti un precizētās prognozes  sabiedriskā transporta pakalpojumu zaudējumiem 2023.gadam.
 2. Par 2023.gada februāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2023.gada februāri avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 3. Par 2023.gada februāra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par konsolidēto reģionālās nozīmes maršrutu tīklu.
 5. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 6. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (6 pieteikumi).

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2023.gada 2.februāra plkst.12.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2023.gada 6.janvārī, plkst.11:00 Autotransporta direkcijas zālē notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

 

Atklātā daļa:

1. Par pagaidu valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sadali 2023.gadam pa pārvadājumu veidiem.

2. Par 2023.gada janvāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2023.gada janvāri avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

3. Par valstspilsētu pašvaldībām par 2023.gada 1. ceturksni izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

4. Par 2023.gada janvāra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.

5. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

6.Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (6 pieteikumi).

6A. Par komerciālo maršrutu Nr. K7983 Rīga-Daugavpils un tā rezultātā valsts garantētā minimālā apjoma izpildi.

7. Informācija par tiesību piešķiršanas procedūras - atklāta konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2021/9) – rezultātiem.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2023.gada 5.janvāra plkst.15.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv)  – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 

 


 

2022.gada 25.novembrī, plkst.11:00 Autotransporta direkcijas zālē notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

 

Atklātā daļa:

1. Par 2022.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2022.gada decembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

2. Par 2022.gada decembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.

3. Par zaudējumu kompensēšanu reģionālās nozīmes pārvadājumos 2022.gada decembrī no Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

4. Par zaudējumu kompensēšanu reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2022.gada 9 mēnešiem.

5. Par dīzeļdegvielas cenas palielinājuma kompensēšanu reģionālās nozīmes pārvadātājiem un  izstrādāto metodiku.

5A. Par SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis” kompensācijas palielināšanu 2022.gadam sakarā ar degvielas cenu pieaugumu.

6. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

7. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (7 pieteikumi).

8. Informācija par tiesību piešķiršanas procedūras - atklāta konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2021/9) – rezultātiem.

Slēgtā daļa:

9. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļās “Jelgava” un “Madona” no 2023.gada 1.janvāra.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2022.gada 24.novembra plkst.12.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv)  – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2022.gada 28.oktobrī, plkst.11:00 Autotransporta direkcijas zālē notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

1. Par 2022.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2022.gada novembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

2. Par 2022.gada novembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.

3. Par Latvijas Nacionālā kultūras centra 2022.gada 21.jūlija vēstule Nr. 1.1-9/490 “Par atbalstu XXVII Vispārējiem latviešu dziesmu un XVII Deju svētkiem”.

4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

5.Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (8 pieteikumi).

          5A. Par pieturas punkta “Baložu stacija” turpmāku izmantošanu.

          5B. Par elektroniski iegādātu biļešu atlaižu piemērošanu vilcienu reisos.

Slēgtā daļa:

          6. Par valsts pasūtījumu SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” 2023.gadam.

          7. Par Sabiedriskā transporta padomes 2022.gada 16.septembra Lēmuma Nr. 7 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle” izpildi” 7.3.punkta izpildi.

Papildus iespējamais jautājums: Par zaudējumu kompensēšanu reģionālās nozīmes pārvadājumos 2022.gada oktobrī un novembrī no Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, ja līdz STP sēdei būs zināms MK lēmums.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2022.gada 26.oktobra plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2022.gada 16.septembrī, plkst.11:00 Autotransporta direkcijas zālē notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

1. Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS ziņojums/prezentācija par veikto pasažieru apmierinātības pētījumu.

2. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes maršrutos par 2021.gadu izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

3. Informācija par Sabiedriskā transporta pakalpojumu 2022.gada septiņu mēnešu faktiskajiem rādītājiem.

4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

5.Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.

          5A. Par reģionālās nozīmes maršrutu uz komerciāliem principiem apjomu.

6. Informācija par tiesību piešķiršanas procedūras - atklāta konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2021/9) – rezultātiem.

 

Slēgtā daļa:

          7. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu izpildi maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle” un Sabiedriskā transporta padomes 2022.gada 5.augusta lēmuma Nr. 6 6.2. punkta izpildi.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2022.gada 14.septembra plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2022.gada 5.augustā, plkst.11:00 Autotransporta direkcijas zālē notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

1. Par 2022.gada augusta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2022.gada augustā avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

2. Par valstspilsētu pašvaldībām par 2021.gadu izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

3. Par 2022.gada augusta mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.

4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

5. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (5 pieteikumi).

Slēgtā daļa:

6. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu izpildi maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle” un Sabiedriskā transporta padomes 2022.gada 7.jūlija ārkārtas sēdes lēmuma Nr. 1A.4. punkta izpildi.

7. Par Sabiedriskā transporta padomes 2022.gada 1.jūlija Lēmuma Nr. 7 "Par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu izpildi maršrutu tīkla daļās “ Pierīga”, “Liepāja” un “Saldus, Kuldīga" 7.3. punkta izpildi.

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2022.gada 4.augusta plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

  

2022.gada 1.jūlijā, plkst.11:00 Autotransporta direkcijas Lielajā zālē notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

1. Par 2022.gada jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2022.gada jūlijā avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

2. Par valstspilsētu pašvaldībām par 2022.gada 3. ceturksni izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

3. Par 2022.gada jūlija mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.

4. Par 2023.gadā prognozēto nepieciešamo valsts budžeta finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes maršrutos un valstspilsētu pašvaldībām.

5.Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

6.Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (6 pieteikumi).

Slēgtā daļa:

            7. Par valsts pasūtījumu SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” 2022.gadam (papildus Sabiedriskā transporta padomes 2021. gada 26.novembra Lēmumam Nr. 4).

            8. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu izpildi maršrutu tīkla daļās “Pierīga” un “Saldus, Kuldīga”.

 

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2022.gada 29.jūnija plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


2022.gada 27.maijā, plkst.11:00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

1. Par 2022.gada 1.ceturkšņa faktiskajiem finanšu rezultātiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā, nepieciešamā papildu finansējuma apjomu 2022.gadā un finansējuma pārdali.

2. Par 2022.gada jūnija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2022.gada jūnijā avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

3. Par 2022.gada jūnija mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.

4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

5. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (8 pieteikumi).

5A. Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana Jūrmalas valstspilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem.

5B. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 4.oktobra Lēmumu Nr. 5 “Par dzelzceļa pieturu elektrovilcienu zonā perspektīvo izmantošanu”.

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2022.gada 26.maija plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2022.gada 1.aprīlī, plkst.11:00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

1. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2021.gada rezultātiem.

2. Par 2022.gada aprīļa mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2022.gada aprīlī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

3. Par valstspilsētu pašvaldībām par 2022.gada 2. ceturksni izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

4. Par 2022.gada aprīļa mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.

5. Par reģionālās nozīmes maršrutu tīklu 2022.gadam (konsolidēts).

6. Par reģionālās nozīmes maršrutu tīklu 2023.gadam.

7.Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

8.Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (5 pieteikumi).

9. Par reģionālās nozīmes maršrutiem (reisiem), kuros sabiedriskā transporta pakalpojumi pasažieriem tiek sniegti bez maksas.

Dažādi:

10. Par LPPA 2022.gada 9.marta vēstuli Nr. 21 “Par reģionālās nozīmes maršrutu tīkla sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumu pārskatīšanu”;

11. Par LPPA 2022.gada 21.marta vēstuli Nr. 30 “Par sabiedriskā transporta pakalpojuma reģionālās nozīmes maršrutos iepirkuma apturēšanu”.

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2022.gada 31.marta plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


Informējam, ka plānotā kārtējā Sabiedriskā transporta padomes sēde š.g. 4.martā, plkst. 11:00 nenotiks.


2022.gada 4.martā, plkst.11:00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

1. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2021.gada rezultātiem.

2. Par 2022.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2022.gada martā avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.

3. Par 2022.gada marta mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.

4. Par reģionālās nozīmes maršrutu tīklu 2022.gadam.

5. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

6. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (5 pieteikumi).

7. Par reģionālās nozīmes maršrutu, kuru izpilde uz komerciālajiem principiem nav iespējama, apjomu dotētā reģionālās nozīmes maršrutu tīkla ietvaros.

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2022.gada 3.marta plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2022.gada 21.janvārī, plkst.11:00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

1.Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

2.Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (8 pieteikumi).

Slēgtā daļa:

3. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu reģionālās nozīmes maršrutos, kuru izpilde uz komerciālajiem principiem nav iespējama.

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2022.gada 20.janvāra plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2021.gada 17.decembrī, plkst.11:00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa

 1. Par 2021.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos un valstspilsētu pašvaldībām par 2021.gada decembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sadali 2022.gadam pa pārvadājumu veidiem.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 5. Par vienotās abonementa biļetes ieviešanu vilciena un autobusa savienojumā Dagda – Rīga.

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2021.gada 16.decembra plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2021.gada 26.novembrī, plkst.11:00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2021.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos un valstspilsētu pašvaldībām par 2021.gada decembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par zaudējumu kompensēšanu, kas radušies reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem 2021.gadā.
 3. Par 2021.gada decembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par valsts pasūtījumu SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis” 2022. gadam.
 5. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 6. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 7. Par braukšanas maksu (tarifu) reģionālās nozīmes maršrutā Rīga-Daugavpils (pa dzelzceļu).
 8. Par Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS 2021.gada 14.septembra vēstuli.

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2021.gada 25.novembra plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2021.gada 29.oktobrī, plkst.11:00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2021.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2021.gada novembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2021.gada novembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos
 5. Par atklāto konkursu “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” gaitu.

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2021.gada 28.oktobra plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2021.gada 17.septembrī, plkst.11:00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par valsts budžeta finansējuma apropriācijas pārdali starp valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
 2. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 3. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 4. Par reģionālās nozīmes maršrutiem (reisiem), kuros sabiedriskā transporta pakalpojumi pasažieriem tiek sniegti bez maksas (precizējumi).

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2021.gada 16.septembra plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2021. gada 6. augustā plkst.11.00 notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde (attālināti) ar šādu darba kārtību:

 1. Par 2021.gada augusta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2021.gada augustā avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2021.gada augusta mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 5. Par bezmaksas maršrutu noteikšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā.

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2021.gada 5.augusta plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv). Pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2021. gada 9. jūlijā plkst.11.00 notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde (attālināti) ar šādu darba kārtību

Atklātā daļa

1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.

3. Par 2022. gadā prognozēto nepieciešamo valsts budžeta finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.

Slēgtā daļa

1. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2021. gada 8. jūlija plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv). Pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās saiti attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

Informējam, ka 2021. gada 28. maijā plkst.11.00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar šādu darba kārtību

 1. Par 2021. gada jūnija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2021. gada jūnijā avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2021. gada jūnija mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 5. “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” gaitu.

 

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2021.gada 27.maija plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


Informējam, ka 2021. gada 16. aprīlī plkst.11.00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar šādu darba kārtību

 1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 3. Par reģionālās nozīmes maršrutu tīklu 2022. gadam.

Papildu jautājums

      4. Par dzelzceļa staciju, pieturas punktu rekonstrukciju un iekļaušanu, neiekļaušanu dīzeļvilcienu maršrutos.

 

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2021. gada 15. aprīļa plkst.14.00 (uz elektroniskā pasta adresi Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


Informējam, ka 2021. gada 5. martā plkst.11.00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar šādu darba kārtību

 1. Par 2021.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2021.gada martā avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2021.gada marta mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 5. Par AS “Pasažieru vilciens” ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos reģionālās nozīmes maršrutos pa dzelzceļu.

 

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums informēt līdz 2021. gada 4. marta plkst.15.00 uz e-pasta adresi Irita.Tace-Loca@atd.lv – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim tehnisko informāciju par pieslēgšanos dalībai.

 


Informējam, ka 2021. gada 5. februārī plkst. 11.00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar šādu darba kārtību

 1. Par 2021.gada februāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2021.gada februārī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2021.gada februāra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
  • 4A. Par Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 2.oktobra Lēmuma Nr. 5 5.3.3. punkta izpildi - reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7543 Krāslava - Daugavpils reisu Nr. 01 un  14 saglabāšanas iespējām.
 5. Par reģionālās nozīmes maršrutu tīklu (2021.).
 6. Informācija par konkursu “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” gaitu.
 7. Informācija par plānotajiem normatīvo aktu grozījumiem.
 8. Par autoostu pakalpojumu maksu (2021.gadam).

 

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums informēt līdz 2021. gada 4. februāra plkst.14.00 uz e-pasta adresi Irita.Tace-Loca@atd.lv – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim tehnisko informāciju par pieslēgšanos dalībai.

 


Informējam, ka 2020. gada 11. decembrī plkst.11.00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar šādu darba kārtību

 1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
  • 1A. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 4. decembra Lēmuma Nr. 6 izpildi.
  • 1B. Informācija par īslaicīgi atcelto reisu izpildi valstī izsludinātās ārkārtas situācijas periodā.
 2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 6. novembra Lēmuma Nr. 5 izpildi – par vienotās biļetes ieviešanu vilciena un autobusa savienojumā Krāslava – Daugavpils – Rīga.
 4. Informācija par autoostu pakalpojumu maksu (2021.gadam);
 5. Par iespējamām izmaiņām pasažieriem paredzēto telpu lietošanas līgumā apkalpes vietās (dzelzceļa stacijās) no 2021.gada;
 6. Informācija par konkursa “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” rezultātiem un gaitu.

 

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums informēt uz e-pasta adresi Irita.Tace-Loca@atd.lv – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim tehnisko informāciju par pieslēgšanos dalībai.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 6. novembra attālinātā sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2020.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada novembri avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 2. Par 2020.gada novembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
  • 3A. Par Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 3.jūlija Lēmuma Nr. 5 (5.2.2. un 5.3. apakšpunkts) izpildi - informācija par pasažieru plūsmu dzelzceļa stacijās “Krievupe” un “Muldakmens”.
 4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 5. Par Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 5.oktobra Lēmuma Nr. 5 izpildi – par vienotās biļetes ieviešanu vilciena un autobusa savienojumā Krāslava - Rīga;
 6. Par Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 4.septembra Lēmuma Nr. 6 precizēšanu - par vienotās abonementa biļetes ieviešanu Liepājas pilsētas nozīmes maršrutos un reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 6904 Liepāja-Dubeņi un Nr. 6912 Liepāja-Grobiņa (papildinājumi).
 7. Informācija par konkursu “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” gaitu.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 2.oktobra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2020.gada oktobra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada oktobri avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2020.gada oktobra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada oktobri avansā un republikas pilsētām par 2020.gada 4. ceturksni izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 3. Par 2020.gada oktobra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 5. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.

 

Par savu dalību 2.oktobra sēdē informēt līdz 2020.gada 30.septembra plkst. 14.00 (informāciju sūtīt uz e-pasta adresi Irita.Tace-Loca@atd.lv)

 


Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 4.septembra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2020.gada septembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada septembri avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2020.gada septembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada septembri avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 3. Par 2020.gada septembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 5. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 6. Par vienotas biļetes ieviešanu Liepājas pilsētas nozīmes maršrutos un reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 6904 Liepāja-Dubeņi un Nr. 6912 Liepāja-Grobiņa.

 

Par savu dalību 4.septembra sēdē informēt līdz 2020.gada 2.septembra plkst. 14.00 (informāciju sūtīt uz e-pasta adresi Irita.Tace-Loca@atd.lv)

 


 

Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 3.jūlija sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2020.gada jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada jūliju un republikas pilsētu pašvaldībām par 2020.gada 3. ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2020.gada jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada jūliju avansā un republikas pilsētām par 2020.gada 3. ceturksni izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 3. Par 2020.gada jūlija mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
  • 4A. Par reisu pēc pieprasījuma izpildes rezultātiem.

 

Par savu dalību 3.jūlijā sēdē lūgums informēt līdz 2020.gada 1.jūlijam plkst. 14.00 (informāciju sūtīt uz e-pasta adresi Irita.Tace-Loca@atd.lv)

 


Informējam, ka Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 20.marta sēde tiek atcelta un visus plānotos jautājumus iespēju robežās Sabiedriskā transporta padome skatīs rakstveida procedūrā.

 

Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 20.marta sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par maršrutu tīkla apjomu 2021. gadam.
 2. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 3. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.

  3A. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Grobiņa” (precizējums).
 4. Par elektronisko abonementa karšu ieviešanu reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5301 Liepāja-Cimdenieki-Grobiņa.
 5. Par atbalstu XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.  Slēgtā daļa
 6. Par VSIA “Autotransporta direkcija” veiktajiem kontroles un uzraudzības pasākumiem SIA “MIGAR”.

 


 

Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 28.februāra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2019.gada rezultāti.
 2. Par 2020.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada martā avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 3. Par 2020.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada martā avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 4. Par 2020.gada marta mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 5. Par konsolidēto reģionālās nozīmes maršrutu tīklu.
 6. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 7. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos.
  • 7A. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Grobiņa” (precizējums).
  • 7B. Par galapunkta pieturas “Elizabetes iela” ierobežotu turpmāku izmantošanu sabiedriskā transporta vajadzībām.
 8. Informācija par tiesību piešķiršanas procedūras - atklāta konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7) – gaitu.

 


 

Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 17.janvāra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sadali 2020.gadam pa pārvadājumu veidiem.
 2. Par 2020.gada janvāra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

3A. Par reisu pēc pieprasījuma izpildes rezultātiem.

 1. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 6.decembra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2019.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada decembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2019.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2019.gada decembri un republikas pilsētu pašvaldībām par 2019.gada 4.ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 3. Par 2019.gada decembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 5. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos:

5A. Par finansēšanas kārtību reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 3113 un 3117 (turpinājums).

5B. Par galapunkta pieturas “Rīgas MTS” turpmākās izmantošanas sabiedriskā transporta vajadzībām pārtraukšanu.

6. Sabiedriskā transporta tarifu (braukšanas maksas) izmaiņas, to ietekme uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā plānotajiem ieņēmumiem.

Slēgtā daļa

 1. Informācija par tiesību piešķiršanas procedūras - atklāta konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7) – gaitu.
 2. Par veiktajiem kontroles un uzraudzības pasākumiem attiecībā uz SIA “MIGAR”.

 

Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 1.novembra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Par 2019.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada novembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2019.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2019.gada novembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 3. Par 2019.gada novembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

4A. Par labojumu veikšanu Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 4.oktobra Lēmumā Nr. 5

 1. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos:

5A. Par finansēšanas kārtību reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 3113 un 3117.

5B. Informācija par sadarbības līgumu ar Eurail Group.

5C. Par dzelzceļa pieturu elektrovilcienu zonā perspektīvo izmantošanu (turpinājums).

 1. Informācija par Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS aptaujas rezultātiem.

 

Slēgtā daļa:

7. Par valsts pasūtījumu SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis” 2020. gadam.

8. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīkla daļās “Jēkabpils”, “Preiļi”, “Limbaži”, “Madona”, “Daugavpils”, “Gulbene”, “Ludza”, “Rēzekne”, “Alūksne”, “Ventspils”, “Talsi”, “Dobele” no 2020.gada 1.janvāra.

9. Informācija par tiesību piešķiršanas procedūras - atklāta konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7) – gaitu.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 4.oktobra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2019.gada oktobra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada oktobrī un republikas pilsētām par IV ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2019.gada oktobra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2019.gada oktobrī un republikas pilsētām par IV ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 3. Par 2019.gada oktobra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 5. Par dzelzceļa pieturu elektrovilcienu zonā perspektīvo izmantošanu.
 6. Par alternatīvām iespējām sabiedriskā transporta pakalpojumu saņemšanai slēgto dzelzceļa pieturu apkārtnē.
 7. Informācija par Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS aptaujas rezultātiem.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 20.septembra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos.
 3. Informācija par dzelzceļa pieturu peronu rekonstrukciju.

Slēgtā daļa:

 1. Par valsts budžeta līdzekļu pārmaksu, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, un SIA “GAMMA TRANS” parādsaistību izpildi.
 2. Par Sabiedriskā transporta padomes 2018. gada 21. novembra Lēmuma Nr. 5/R§1 1.5. punkta izpildi.
 3. Informācija par tiesību piešķiršanas procedūras - atklāta konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7) – gaitu.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 9.jūlija sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos.

3. Par tiesību piešķiršanas procedūras dokumentācijas saskaņošanu.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 20.jūnija sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Par 2020.gadā prognozēto nepieciešamo valsts budžeta finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.
 2. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 3. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 4. Par papildus lojalitātes programmu ieviešanu.

Slēgtā daļa:

 1. Par tiesību piešķiršanas procedūras dokumentācijas saskaņošanu.
 2. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 22.februāra lēmuma Nr. 5 5.2. punkta izpildi - veiktajiem kontroles un uzraudzības pasākumiem attiecībā uz SIA “MIGAR”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes 2018. gada 21. novembra Lēmuma Nr. 5/R§1 1.5. punkta izpildi.

 


 

Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 10.maija sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
1A. Par grozījumiem Sabiedriskā transporta padomes 2014.gada 31.janvāra lēmumā Nr. 4 “Par konstatēto kļūdu labošanu tarifu tabulās”.
 1. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos.
 2. Par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstības koncepciju (2021.-2030.).

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 18.aprīļa sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Informācija par VSIA “Autotransporta direkcija” izstrādāto priekšlikumu reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstībai 2021.-2030.
 2. Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sadali 2019.gadam pa pārvadājumu veidiem.
Slēgtā daļa:
 1. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 29.marta Lēmuma Nr. 2[1] izpildi.

[1] Par Rīgas pilsētas domei aprēķinātās dotācijas par 2019. gada 2. ceturksni aizturēšanu.
 
 

Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 29.marta sēde

ar sekojošu darba kārtību:

      Atklātā daļa:

 1. Par 2019.gada aprīļa mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada aprīli un republikas pilsētu pašvaldībām par 2019.gada II ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par Rīgas pilsētas domei aprēķinātās dotācijas par 2019. gada 2. ceturksni aizturēšanu.

2A. Par 2019.gada aprīļa mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2019.gada aprīli un republikas pilsētām par 2019.gada II ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.

 1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.

Nepieciešamības gadījumā sēdē ir iespējams piedalīties attālināti, lūgums par to informēt līdz 2023.gada 22. novembra plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Liga.Auguste@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās informāciju Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


Ieteikt šo rakstu