Transportlīdzekļa vadītāja atestāts kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu saskaņā ar Kopienas atļauju

Transportlīdzekļa vadītāja atestāts kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu saskaņā ar Kopienas atļauju

Transportlīdzekļa vadītāja atestāts komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā
 
32.97

Kravu pārvadātājiem, kuriem ir Kopienas atļauja un kuri likumīgi nodarbina transportlīdzekļa vadītāju, kurš nav ne kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgais, ne pastāvīgais iedzīvotājs (ar Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu), ir jāsaņem transportlīdzekļa vadītāja atestāts šim transportlīdzekļa vadītājam.

Kravu pārvadātājiem, kuri nodarbina Latvijas nepilsoni kā transportlīdzekļa vadītāju pārvadājumos Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, jāsaņem transportlīdzekļa vadītāja atestāts šim transportlīdzekļa vadītājam.

Transportlīdzekļu vadītājiem Latvijas nepilsoņiem, kas nodarbināti tikai Latvijas teritorijā vai uz trešajām valstīm nešķērsojot citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsti (uz Krieviju vai Baltkrieviju), nav nepieciešams transportlīdzekļa vadītāja atestāts.

Transportlīdzekļa vadītāja atestāts tiek izsniegts ne ilgāk kā uz pieciem gadiem, bet, nepārsniedzot darba līguma, autovadītāja pases, uzturēšanās atļaujas/vīzas, autovadītāja apliecības, periodiskās apmācības (95.kods) un Eiropas Kopienas atļaujas derīguma termiņu.

Transportlīdzekļa vadītāja atestāts ir jāsaņem arī gadījumā, ja tiek veikti starptautiskie kravas komercpārvadājumi ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas. Veicot starptautiskos kravas komercpārvadājumus ar N kategorijas transportlīdzekli vai N kategorijas transportlīdzekli ar piekabi vai puspiekabi, kura pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3.5 tonnas (ieskaitot piekabes), transportlīdzekļa vadītāja atestāta saņemšanai nav jāiesniedz autovadītāja kvalifikācijas kartes kopija vai apliecināta profesionālā autovadītāja apliecības kopija (95. kods).

Transportlīdzekļa vadītāja atestāts pieder pārvadātājam, kurš to nodod transportlīdzekļa vadītāja rīcībā, kad šis transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli ar šim pārvadātājam izsniegtu Kopienas atļauju. Izsniedzot transportlīdzekļa vadītāja atestātu, tiek izsniegta arī apliecināta transportlīdzekļa vadītāja atestāta kopija, kas glabājas pārvadātāja telpās.

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu vai pagarinātu transportlīdzekļa vadītāja atestātu, pārvadātājs vai pārvadātāja pilnvarotā persona iesniedz kompetentajā iestādē šādus dokumentus:

  • iesniegumu;
  • apliecinātu autovadītāja darba līguma kopiju (vai izrakstu, kurā norādītas darba līguma slēdzēju puses, darbinieka pienākumi un darba līguma darbības termiņš);
  • autovadītāja pases kopiju;
  • apliecinātu autovadītāja apliecības kopiju un vadītāja kvalifikācijas kartes kopiju vai apliecinātu profesionālā autovadītāja apliecības kopiju (izņemot gadījumu, ja autovadītāja apliecība un kvalifikācijas karte saņemta Latvijā);
  • apliecinātu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kopiju (izņemot Latvijas nepilsoņiem).

 

Normatīvie akti

  • Ministru kabineta noteikumi Nr.122 „Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā"
  • Regula 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgu

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu