Brexit – starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem

2020. gada 31. janvāra pusnaktī pēc Centrāleiropas laika (attiecīgi 1. februārī​ plkst.01.00 pēc Latvijas laika) notika Apvienotās karalistes (AK) izstāšanās no Eiropas Savienība (ES) – Brexit. Lai nodrošinātu sakārtotu izstāšanās procesu Izstāšanās līgums paredz regulējumu saistībām, ko AK uzņēmusies kā ES dalībvalsts un rada pakāpenisku pāreju uz AK kā trešās valsts ārpus ES statusu.

Brexit process iedalāms divos pamata posmos:

  • pārejas periods no 2020. gada 1. februāra līdz 31. decembrim, kura laikā nav būtiskas izmaiņas regulējumā;
  • ES un AK nākotnes attiecības, par kurām 2020. gada 30. decembrī parakstīta  vienošanās, kura ietver trīs līgumus – abu pušu Tirdzniecības un sadarbības līgumu, Līgumu par drošības procedūrām klasificētās informācijas apmaiņai un aizsardzībai, kā arī Apvienotās Karalistes valdības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (EURATOM) Līgumu par sadarbību kodolenerģijas drošā izmantošanā miermīlīgiem mērķiem. Līgumi tiek provizoriski piemēroti no 2021. gada 1. janvāra, taču Eiropas Parlamentā tika ratificēti un stājas spēkā no 2021. gada 1. maija. Vienlaikus jāatzīmē, ka spēkā esošs ir arī Izstāšanās līgums.

Tirdzniecības un sadarbības līgumā starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses,  ir ietverts  regulējums starptautisko autopārvadājumu jomā.

Tirdzniecības un sadarbības līgumskuru provizoriski paredzēts piemērot no 2021. gada 1. janvāra, bet juridiski stājas spēkā no 2021. gada 1. jūnija, paredz, ka starptautiskos pasažieru pārvadājumus ar autobusiem uz/no vai tranzītā caur AK var turpināt veikt ES reģistrēti  komercpārvadātāji, kuriem izsniegta Kopienas atļauja starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un  kuru autobusā attiecīgi atrodas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autotransportu. Neregulārie starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem veicami, pamatojoties uz Interbus nolīgumu un izmantojot Interbus brauciena formulāru grāmatiņu neregulāriem starptautiskiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem. Kabotāžas pasažieru pārvadājumi AK teritorijā nav atļauti, izņemot starptautisko regulāro maršrutu ietvaros, saskaņojot to maršruta atļaujas saņemšanas procesā.

No 2021. gada 1. janvāra AK ievieš robežkontroli un Latvijas pilsoņi AK var ieceļot un uzturēties bez vīzas uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Latvijas nepilsoņiem ir nepieciešama  vīza. AK valdība ir pieņēmusi lēmumu,  ka no 2021. gada 1. oktobra ES pilsoņiem par vienīgo ieceļošanas dokumentu noteikt pasi, jo ID kartes vairs netiks atzītas par derīgu ceļošanas dokumentu, ieceļojot AK.

ES apdrošinātāja izsniegta transportlīdzekļu apdrošināšana, jāvadā līdzi un nepieciešamības gadījumā jāuzrāda derīgi apdrošināšanas apliecinājumi.

Informējam, ka transportlīdzekļu vadītājiem un transporta uzņēmumu vadītājiem, kas strādā ES reģistrētos autotransporta uzņēmumos, ir jābūt profesionālās kompetences sertifikātam (CPC), ko izdevusi ES dalībvalsts kompetentā iestāde. Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes izsniegti transportlīdzekļu vadītāju (95. kods) un transporta uzņēmumu vadītāju profesionālās kompetences sertifikāti nebūs derīgi no 2021. gada 1. janvāra. Iesniedzot dokumentus digitālā tahogrāfa vadītāja kartes saņemšanai nederēs AK kompetentās iestādes izsniegta vadītāja apliecība.


Ieteikt šo rakstu