Drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā profesionālās kompetences sertifikāts

Drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā profesionālās kompetences sertifikāts

 

Komersantiem, kas veic bīstamo kravu pārvadājumus pa autoceļiem vai dzelzceļu, bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu vai citas ar šādiem pārvadājumiem saistītas darbības (bīstamo kravu, tai skaitā tukšu neattīrītu cisternu un cisternkonteineru, nosūtīšana, transporta dokumentu noformēšana, bīstamo kravu klasificēšana vai iepakošana, cisternu, cisternkonteineru vai gāzu tvertņu piepildīšana, ekspeditora pakalpojumu sniegšana vai manevru darbu veikšana dzelzceļa pārvadājumos), ir jānorīko drošības konsultanti (padomnieki), kuri ir atbildīgi par bīstamo kravu pārvadājumiem raksturīgā riska samazināšanu attiecībā uz personām, īpašumu un vidi.

Personas tiesības veikt drošības konsultanta (padomnieka) pienākumus apliecina attiecīgs profesionālās kompetences sertifikāts.

Drošības konsultantu (padomnieku) bīstamo kravu pārvadājumu jomā profesionālās kompetences eksāmeni notiek atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 363 "Drošības konsultantu (padomnieku) noteikumi bīstamo kravu autopārvadājumu un dzelzceļa pārvadājumu jomā" prasībām.

Personai, kura ir sekmīgi nokārtojusi eksāmenu un ieguvusi kvalifikāciju atbilstoši šo noteikumu prasībām, izsniedz drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā profesionālās kompetences sertifikātu.

Saņemt noformēto sertifikātu var tikai tā īpašnieks.

Paziņojums par drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā iecelšanu pieejams šeit.

No 2023. gada 12. jūlija  drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā pārskats par darbību, kas saistīta ar bīstamo kravu autopārvadājumiem iepriekšējā gadā, līdz kārtējā gada 1. aprīlim jāiesniedz VSIA “Autotransporta direkcija”.

Pakalpojuma cena:

  • drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā profesionālās kompetences eksāmena sagatavošana un pieņemšana – 73,49 EUR;
  • drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā profesionālās kompetences sertifikāta noformēšana – 20,49 EUR;

Normatīvie akti

  • Latvijas Republikai saistošais līgums „Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)”;
  • MK noteikumi Nr. 363 - "Drošības konsultantu (padomnieku) noteikumi bīstamo kravu autopārvadājumu un dzelzceļa pārvadājumu jomā";
  • MK noteikumi Nr. 541 - "Bīstamo kravu aprites kontroles kārtība";
  • MK noteikumi Nr. 674 - "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi";  
  • MK noteikumi Nr. 464 - "Bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aprites aizsardzības pasākumu plānošanas, īstenošanas un kontroles kārtība".

 


Apmācības:

SIA „ADR LV”

Apmācības notiek Bauskas ielā 86, Rīga, LV-1004;

Mob. tālr.: 29267199; 29123391;

Mājas lapa internetā;

e-pasts: adrlv@apollo.lv

 

SIA "Zinātniski mācību konsultatīvais Transporta un loģistikas centrs" sadarbībā ar Transporta un sakaru institūtu

Adrese: Aiviekstes iela 11, Rīga, LV–1019

Tālrunis informācijai: 67597745;

Mobilais tālr.: 29214708; 29230489; 

Mājas lapa internetā;

e-pasts: info@zmktlc.lv


 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).

 


Ieteikt šo rakstu