Gada ETMK atļaujas izsniegšana ar dzīvesvietas maiņu saistītiem pārceļotāju mantas starptautiskajiem pārvadājumiem

Gada ETMK atļaujas izsniegšana ar dzīvesvietas maiņu saistītiem pārceļotāju mantas starptautiskajiem pārvadājumiem

Gada ETMK atļaujas izsniegšana ar dzīves vietas maiņu saistītiem pārceļotāju mantas starptautiskajiem pārvadājumiem
 
93.00

Eiropas Transporta Ministru Konferences (ETMK) atļaujas ir daudzpusējas atļaujas, ko izsniedz Starptautiskais Transporta forums (STF) starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem, kurus kvotas sistēmas ietvaros veic kādā ETMK dalībvalstī reģistrēti transporta uzņēmumi:

  • starp ETMK dalībvalstīm;

  • tranzītā caur vienu vai vairākām ETMK dalībvalstīm ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti kādā no ETMK dalībvalstīm.

Atļauju kvotas sistēmā piedalās šādas ETMK dalībvalstis: Albānija, Armēnija, Austrija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Beļģija, Bosnija‑Hercegovina, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Gruzija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Krievija, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Maķedonija, Melnkalne, Moldova, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Vācija, Ungārija, Ukraina un Zviedrija.

 

Starptautiskie pārceļotāju mantu pārvadājumi nav iekļauti pārvadājumos atļauju kvotas ietvaros, bet tiem ir nepieciešama speciāla atļauja. Atļauja dod tiesības pārvadātājam veikt ar dzīvesvietas maiņu saistītus pārceļotāju mantas starptautiskos pārvadājumus starp ETMK dalībvalstīm ar vienu autotransporta līdzekli vai sakabinātu autotransporta līdzekļu kombināciju un braukt ar šiem autotransporta līdzekļiem bez kravas pa ETMK dalībvalstu teritorijām.

Atļaujai jāatrodas transportlīdzeklī, un tā jāuzrāda pārbaudei pēc pilnvarotas kontrolējošo institūciju amatpersonas pieprasījuma.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums.

 

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu