Ministru kabineta noteikumi

 • 04.07.23. MK noteikumi Nr.363 – Drošības konsultantu (padomnieku) noteikumi bīstamo kravu autopārvadājumu un dzelzceļa pārvadājumu jomā
 • 06.07.21. MK noteikumi Nr.486 – Noteikumi par iekšzemes regulārajiem pasažieru komerciālajiem pārvadājumiem ar autobusu
 • 22.06.21. MK noteikumi Nr.414 – Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi
 • 05.05.20. MK noteikumi Nr.263 - Kārtība, kādā īsteno tahogrāfa inspicēšanas institūcijas (darbnīcas) darbību un tās uzraudzību, un tahogrāfa darbības papildu pārbaudes veikšanas kārtība
 • 07.04.20. MK noteikumi Nr.194 - Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus
 • 19.11.19. MK noteikumi Nr.541 - Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili
 • 10.12.19. MK noteikumi Nr.607 - Pasažieru un kravas pašpārvadājumu veikšanas kārtība
 • 29.10.19. MK noteikumi Nr.502 - Autoostu noteikumi
 • 27.08.19. MK noteikumi Nr.389 - Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili
 • 06.03.18. MK noteikumi Nr.149 - Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili
 • 06.03.18. MK noteikumi Nr.146 - Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu
 • 11.08.15. MK noteikumi Nr.461 - Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība
 • 28.07.15. MK noteikumi Nr.435 - Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu
 • 30.06.15. MK noteikumi Nr.364 - Kārtība, kādā veicami iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un speciālie regulārie pārvadājumi
 • 02.06.15. MK noteikumi Nr.279 - Ceļu satiksmes noteikumi
 • 26.05.14. MK noteikumi Nr.272 - Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība
 • 28.08.12. MK noteikumi Nr.599 - Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība
 • 21.02.12. MK noteikumi Nr.122 - Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā
 • 10.01.12. MK noteikumi Nr.37 - Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību
 • 24.05.11. MK noteikumi Nr.411 - Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība
 • 13.07.10. MK noteikumi Nr.634 - Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā
 • 06.04.10. MK noteikumi Nr.343 - Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem
 • 03.07.07. MK noteikumi Nr.474 - Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi
 • 24.04.07. MK noteikumi Nr.279 - Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regulu (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85
 • 01.11.05. MK noteikumi Nr.836 - Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku
 • 06.09.05. MK noteikumi Nr.674 - Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi
 • 21.06.05. MK noteikumi Nr.442 - Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu
 • 17.05.05. MK noteikumi Nr.339 - Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem
 • 29.04.03. MK noteikumi Nr.225 - Kārtība, kādā veicami kombinētie komercpārvadājumi, kombinētie pašpārvadājumi vai kombinētie pārvadājumi ar iznomātu transportlīdzekli, kā arī prasības kombinēto pārvadājumu kravas pavaddokumentam
 • 23.12.02. MK noteikumi Nr.548 - Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība

Ieteikt šo rakstu