Dzelzceļa pasažieru tiesības

Eiropas Savienībā dzelzceļa pasažieru tiesības ir aizsargātas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem. Regulas Nr.1371/2007 mērķis ir dzelzceļa pasažieru tiesību aizsardzība Eiropas Savienībā, it sevišķi, gadījumos, kad ceļojuma norise tiek traucēta, kā arī tās mērķis ir veicināt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes uzlabošanos. Regulu Nr.1371/2007 nepiemēro braucieniem un pakalpojumiem trešo valstu teritorijā.

Latvijā dzelzceļa pasažieru tiesības regulē Regula Nr.1371/2007, Dzelzceļa pārvadājumu likums un citi normatīvie akti.

Vietējās nozīmes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus Latvijā šobrīd veic iekšzemes dzelzceļa pārvadātāji AS “Pasažieru vilciens” un SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis”. Tomēr SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis” ir noteikts vēsturiskā mantojuma šaursliežu dzelzceļa līnijas statuss, tādējādi uz šo dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu Latvijā ir noteikts atbrīvojums no Regulas Nr.1371/2007 piemērošanas, izņemot atbildību par pasažieriem un bagāžu.

Kad pērkat biļeti, jums ir tiesības no pārvadātāja vai biļešu pārdevēja saņemt šādu skaidru informāciju:

 • vispārīgi nosacījumi, kas ir piemērojami jūsu braucienam;
 • vilcienu kursēšanas grafiki un nosacījumi attiecībā uz vislētākajam tarifiem un visātrāko maršrutu;
 • pieejamība un piekļuves nosacījumi pasažieriem ar velosipēdiem;
 • pieejamība, piekļuves nosacījumi un aprīkojums, kas brauciena laikā ir pieejams personām ar invaliditāti;
 • bagāžas pārvadāšanas nosacījumus;
 • sūdzības iesniegšanas procedūra.

Kādas pasažieru tiesības ir personām ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām

Arī tad, ja jūsu pārvietošanās spējas ir ierobežotas vai jums ir invaliditāte, jums tāpat kā citām personām ir tiesības braukt ar vilcienu. Kad iegādājaties savu biļeti, pārvadātājam jums ir jāsniedz informācija par jūsu braucienu tādā formātā, kurš jums ir piekļūstams, kā arī informācija par īpašu aprīkojumu, kas ir pieejams vilcienā.

Jums ir tiesības uz bezmaksas palīdzību vilcienos. Jums nevar atteikt braucienu vilcienā invaliditātes vai ierobežotas pārvietošanās spējas dēļ, izņemot tādu apsvērumu dēļ, kas saistīti ar drošību vai vilciena vai infrastruktūras uzbūvi.

Jums ir tiesības uz bezmaksas palīdzību, iekāpjot vilcienā un izkāpjot no tā, pārsēžoties citā vilcienā un esot vilcienā. Lai saņemtu šo palīdzību, sazinieties ar pārvadātāju vai biļešu tirgotāju vismaz 36 stundas pirms ceļojuma sākuma un pastāstiet, kāda tieši palīdzība jums vajadzīga!

Atteikumam pieņemt rezervāciju, pārdot biļetes vai nodrošināt pārvadājumu personām ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām vienmēr jābūt pietiekami pamatotām atbilstoši nosacījumiem par pieejamību bez diskriminācijas.

Velosipēdu pārvadāšana

Pārvadātājs nodrošina pasažieriem iespēju pārvadāt vilcienā velosipēdus, ievērojot konkrētus nosacījumus. Piemēram, tiek ievēroti novietošanas ierobežojumi, pakalpojumu prasības, apiešanās vienkāršība un iekasēta samaksa par pārvadāšanu. Pārvadātājam pirms brauciena jāsniedz informācija par iespēju pārvadāt velosipēdu.

Jūsu vilciens kavējas vai tas ir atcelts

Pasažierim ir tiesības atteikties no brauciena vilcienā līdz biļetes derīguma termiņa beigām, nododot biļeti un bagāžas biļeti biļešu kasē, kā arī saņemt atpakaļ pilnu braukšanas maksu un rokas bagāžas pārvadāšanas maksu, ja:

 • vilciena atiešana kavējas vairāk par 15 minūtēm, salīdzinot ar vilcienu kustības sarakstā paredzēto atiešanas laiku;
 • pārvadājums nenotiek pārvadātāja vainas dēļ;
 • pasažierim netiek nodrošināta iespēja ieņemt biļetē norādīto vietu vai līdzvērtīgu vagona pavadoņa ierādīto vietu;
 • vilcienu ar augstāku pārvadājumu kvalitāti, par ko ir samaksāta papildu maksa, nomaina ar vilcienu, kurā ir zemāka pārvadājumu kvalitāte.

 

Iesniegumu un sūdzību izskatīšana

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības nav ievērotas, jums vispirms jāiesniedz sūdzība attiecīgajam pārvadātājam, kuram ir jāsniedz atbilde mēneša laikā vai attiecīgi pamatotos gadījumos, informējot jūs, pārvadātājs attiecīgo sūdzības izskatīšanu var pagarināt līdz trīs mēnešiem.Ja mēneša laikā vai pamatotos gadījumos līdz pat trīs mēnešiem, neesat saņēmis atbildi no attiecīgā pārvadātāja vai neesat apmierināts ar atbildi, varat iesniegt sūdzību kompetentajā valsts iestādē – VSIA “Autotransporta direkcija”. Tai ir jāsniedz nesaistošs juridisks atzinums par to, kā jārīkojas saistībā ar jūsu sūdzību.

 

Iesniegumu, t. sk. sūdzību, var iesniegt, aizpildot šo veidlapu:

 • personīgi iesniedzot Vaļņu ielā 30 (3.stāvs), Rīgā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.30
 • pa pastu - rakstot Autotransporta direkcijai Vaļņu ielā 30, Rīgā, LV-1050
 • pa e-pastu – sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi info@atd.lv
 • izmantojot Autotransporta direkcijas oficiālo e-adresi.

Vispārīgs jautājums vai nepieciešama konsultācija:

 • elektroniski - rakstot pa e-pastu uz info@atd.lv
 • telefoniski - pa tālruni 67280485.

 

Papildus informācija:

 1. AS “Pasažieru vilciens” tīmekļvietnē sadaļā “Informācija pasažieriem”
 2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1371/2007 (2007. gada 23. oktobris) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem
 3. Dzelzceļa pārvadājumu likums
 4. Dzelzceļa pasažieru tiesības https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_lv.htm 

Ieteikt šo rakstu