Sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem

Sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem

Sertifikāta izsniegšana kravas pašpārvadājumiem ar kravas automobiļiem vienam mēnesim
 
3.00

Atbilstoši Autopārvadājumu likumā esošajai definīcijai pašpārvadājumi ir pārvadājumi, kuri bez maksas tiek veikti ar komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, valsts vai pašvaldību institūcijas, biedrības vai nodibinājuma īpašumā esošiem vai iznomātiem transportlīdzekļiem, kurus vada pats pašpārvadājuma veicējs vai viņa darbinieks, lai pašpārvadājuma veicēja vajadzībām pārvadātu personas vai kravu, kura ir viņa īpašums vai kuru viņš nopircis, pārdevis, iznomājis, izīrējis, ieguvis, izgatavojis, pārstrādājis vai remontējis. Pašpārvadājumi ir tikai pašpārvadājuma veicēja papilddarbība.

Pašpārvadājuma sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem nepieciešams tiem pašpārvadājuma veicējiem, kuri vēlas veikt iekšzemes kravu pašpārvadājumus ar kravas autotransportlīdzekli, kura kopējā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabes, pārsniedz sešas tonnas. Piemēram, uzņēmumam jānogādā saražotā produkcija no ražotnes Liepājā uz noliktavu Rīgā.

Sertifikāts nav nepieciešams, ja autotransporta līdzeklim, ar ko tiek veikts pašpārvadājums, ir spēkā esoša licences kartīte vai Eiropas Kopienas atļaujas kopija, kuru saņēmis pašpārvadājuma veicējs attiecīgā veida pārvadājuma veikšanai.

Sertifikāta derīguma termiņš var būt no viena mēneša līdz pieciem gadiem vai līdz nomas līguma derīguma termiņam. 

Pašpārvadājuma sertifikātu iekšzemes kravas pašpārvadājumiem izsniedz, izdarot ierakstu Autotransporta direkcijas uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē. Vienlaikus informāciju par pašpārvadājuma sertifikāta izsniegšanu publicē Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē un nosūta uz pašpārvadājuma veicēja norādīto elektronisko pasta adresi. Pilnvarotais kontroles darbinieks, veicot pārvadājuma uzraudzību un kontroli, nepieciešamo informāciju par sertifikāta izsniegšanu un spēkā esamību pārbauda Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē http://www.atd.lv/lv/licences.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu