Izmaksu un tarifu prognozes

Izmaksu un tarifu prognozes

Autotransporta direkcija veic prognozētos aprēķinus nākamajam kalendāra gadam par reģionālās nozīmes pārvadājumiem, pamatojoties uz apstiprināto maršrutu tīklu, kā arī ņemot vērā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos noteikto zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību un plānoto pasažieru skaitu un ieņēmumus. Pēc prognožu sagatavošanas Autotransporta direkcija līdz kārtējā gada 1. jūnijam tās saskaņo ar pārvadātājiem.

Valstspilsētas pašvaldība katru gadu līdz 1. maijam iesniedz Autotransporta direkcijā aprēķinus par nepieciešamo valsts budžeta kompensācijas apmēru nākamajam gadam saskaņā ar šo noteikumu 36.3. un 36.4. apakšpunktā minēto informāciju un pārskatu.

 

Normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr.435 Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu


Ieteikt šo rakstu