Informācija par nobraukumu

Informācija par nobraukumu

Saskaņā ar pakalpojuma pasūtītāja – Autotransporta direkcijas – un sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošinātāja līgumā noteikto regulārajam pārvadātājam ir jāinformē direkcija par iepriekšējā mēnesī veikto nobraukumu.

Attiecīgā informācija par katra mēneša rezultātiem jāiesniedz 20 dienu laikā pēc pārskata perioda – mēneša – beigām.


Ieteikt šo rakstu