Tabula informācijas sniegšanai

Informācijas apkopojums par biļešu tirdzniecības izmaksām un tehnisko aprīkojumu reģionālās nozīmes maršrutos.

Lūdzam jūs līdz 2017.gada 21.aprīlim, aizpildot pielikumā pievienoto tabulu, sniegt Autotransporta direkcijai informāciju par autoostās un transportlīdzekļos pārdotajām biļetēm, kā arī kases aparātu un to programmnodrošinājuma izmaksām, kas tiks izmantota kopējo pārvadātāju izmaksu aprēķināšanai, lai nepieciešamības gadījumā to varētu izmantot atzinumu sniegšanā un lēmumu pieņemšanas pamatošanā. Informāciju aizpildītas tabulas veidā lūdzam iesniegt elektroniski uz e-pasta adresi Ilze.Brice@atd.lv

Papildu informācija: 

Ieteikt šo rakstu