Regulāro un neregulāro pasažieru pārvadātāju būtiskākās atšķirības

Neskatoties uz to, ka pēdējo mēnešu laikā nelegālo pārvadātāju aktivitātes ir būtiski samazinājušās, Autotransporta direkcija ir saņēmusi jautājumus no pasažieriem par to, kā atšķirt nelegālos pasažieru pārvadātājus no regulārajiem jeb oficiālajiem pārvadātājiem.

 

Vēlamies uzsvērt, ka pasažieru pārvadājumus var veikt tikai uzņēmums, kas ir ieguvis tiesības nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus konkrētos maršrutos un kas ir noslēdzis līgumu ar Autotransporta direkciju. Attiecīgajos līgumos ir definēti pārvadātāju pienākumi ievērot ceļu satiksmes noteikumus, uzturēt transportlīdzekļus atbilstošā tehniskajā stāvoklī, nodrošināt, ka pasažieri tiek pārvadāti autobusos, kas nav vecāki par līgumos noteikto utt. Oficiālie pārvadātāji uzņemas pilnu atbildību par savu pasažieru drošību un ērtībām.

 

Pazīmes, pēc kurām var atpazīt regulāros jeb oficiālos pārvadātājus:

-      regulāro pasažieru pārvadātāju autobusa priekšpusē norādīts maršruta numurs un nosaukums (maršruta sākumpunkts un galapunkts), kā arī redzamā vietā ir norādīta informācija par pārvadātāju. Šie pārvadātāji brauc saskaņā ar sabiedriskā transporta pasūtītāja noteiktu regulāru maršrutu atbilstoši iepriekš apstiprinātiem kustību grafikiem;

-      pasažierim brauciena laikā līdzi jābūt iegādātajai biļetei, kuru nepieciešamības gadījumā jāuzrāda šoferim, kontrolierim u.tml. Samaksu par braucienu veic katrs pasažieris atsevišķi, iegādājoties biļeti sev/saviem līdzbraucējiem autobusā, autoostā, internetā u.c. biļešu tirdzniecības vietās;

-      biļetē jābūt norādītam maršruta numuram, sākumpunktam, galapunktam, izbraukšanas laikam, brauciena datumam, biļetes cenai, PVN, pārvadātāja nosaukumam;

-      regulāro pārvadātāju pasažieru iekāpšana un izkāpšana notiek autoostās un sabiedriskā transporta pieturvietās.

 

Papildus informējam, ka noteiktas personu grupas pirmsskolas vecuma bērni, bāreņi, bez vecāku gādības palikušie bērni, personas ar invaliditāti, politiski represētie un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki tiek pārvadātas sabiedriskajā transportā bez maksas. Regulārie pārvadātāji nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu visā Latvijas teritorijā.

 

Lielākoties visi nelegālie pārvadātāji uzsver, ka nodarbojas ar neregulāro pārvadājumu veikšanu, tomēr realitātē nodarbojas ar regulāro pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu. Ir vairākas pazīmes, kā pasažieri var atpazīt neregulāro pārvadātāju:

-      autobusa priekšpusē uzstādīta zīme Norīkojumā;

-      pārvadātājs izpilda vienreizēju un iepriekš izplānotu maršrutu ekskursiju, braucienu uz sporta spēlēm, teātri, Dziesmu svētkiem u.tml.;

-      pasažieri ir iepriekš izveidota grupa, un šoferis pirms brauciena uzsākšanas zina pasažieru skaitu un attiecīgās grupas brauciena mērķi;

-      autovadītājam līdzi jābūt iepriekš noslēgtam līgumam starp pārvadātāju un pakalpojuma pasūtītāju un samaksu apliecinošam dokumentam;

-      autovadītājs nedrīkst izsniegt pasažieriem biļetes, pasažieri nevar norēķināties par braucienu autobusā tā laikā un 15 min pirms un pēc brauciena. Pārvadātājam pirms brauciena tiek samaksāts par visas pasažieru grupas pārvadāšanu. Norēķinus veic bezskaidras naudas veidā vai skaidrā naudā uzņēmuma kasē;

-      pasažieru iekāpšana un izkāpšana notiek blakus pašvaldību ēkām, daudzdzīvokļu namu pagalmos, autoceļu malās u.tml.; pārvadātājs nedrīkst pasažierus uzņemt un izlaist autoostās, dzelzceļa stacijās vai to tuvumā.

 

Neregulārajos pasažieru pārvadājumos pasažieriem netiek piemēroti valsts noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi. Atlaides var tikt noteiktas pakalpojuma pasūtītāja un pārvadātāja noslēgtajā līgumā.

Ja pārvadātājs pilnībā neatbilst viena vai otra iepriekš aprakstītā pārvadājumu veida pazīmēm, pastāv risks, ka tas varētu būt nelegālais pārvadātājs. Aicinām pasažierus būt īpaši uzmanīgiem, jo šie pārvadātāji nenes nekādu atbildību par saviem pasažieriem un nereti izmanto neatbilstošus transportlīdzekļus, kas var apdraudēt pasažieru dzīvību un veselību.

 

Lai rūpētos par pasažieru drošu pārvadāšanu, Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un informēt Valsts policiju, Kontroles dienestu un Autotransporta direkciju par nelegālo pārvadātāju aktivitātēm.

 

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Komunikācijas speciāliste
Tālr.: + 371 67686485

 


Ieteikt šo rakstu