Par noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem pirmsskolas vecuma bērniem

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni līdz septiņu gadu vecumam. Veselības stāvokļa vai psiholoģiskās sagatavotības dēļ pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu, kas nozīmē, ka pirmsskolas vecuma bērnam var apritēt seši, septiņi un pat astoņi gadi. Ministru kabineta noteikumos Nr.872 ir teikts, ka pirmsskolas vecuma bērniem ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos. Ņemot vērā, ka šobrīd spēkā esošie normatīvie akti neparedz nekādu speciālo dokumentu izsniegšanu bērnam, kurš vēl neiet skolā, biļetes tiek pārdotas, pamatojoties uz bērna pavadoņa mutiski sniegto informāciju par bērna vecumu.

Tomēr saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.599 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība pirmsskolas vecuma bērns sabiedriskajā transportlīdzeklī nedrīkst braukt patstāvīgi. Attiecīgo noteikumu 129.punktā teikts, ka gadījumos, ja kontrolierim rodas šaubas par bērna vecumu, kurš sabiedriskajā transportlīdzeklī izmanto biļeti ar braukšanas maksas atvieglojumu, kontrolierim ir tiesības pieprasīt, lai bērns vai pasažieris, kurš brauc kopā ar bērnu, uzrāda attiecīgā bērna vecumu apliecinošu dokumentu, piemēram, dzimšanas apliecību. Tāpat arī biļešu kasēs, pārdodot biļetes pirmsskolas vecuma bērnam, biļešu pārdevējam ir tiesības lūgt pasažierim uzrādīt dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības izmantot brauk­šanas maksas atvieglojumus.

Ja pirmsskolas vecuma bērnam pienākošos atvieglojumus izmanto persona, kurai šie atvieglojumi nepienākas, visu atbildību uzņemas bērna pavadonis. Ja tiek konstatēts, ka bērns ir vecāks, nekā normatīvajos aktos norādītās personu kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, tad pasažieris, kurš brauc kopā ar bērnu, samaksā biļetes ar braukšanas maksas atvieglojumu un pilnas biļetes cenas starpību.

Kontrolierim ir tiesības nākamajā pieturvietā vai kontroles vietā izsēdināt pasažieri, kurš izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus bez samaksas vai braukšanai derīgas biļetes un atsakās maksāt līgumsodu. Bērnu vecumā līdz 15 gadiem kontrolieris drīkst izsēdināt no sabiedriskā transporta tikai tad, ja viņš tiek nogādāts tuvākajā policijas iecirknī.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

 

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Komunikācijas speciāliste
Tālr.: + 371 67686485

 


Ieteikt šo rakstu