Par citu valstu iedzīvotāju tiesībām saņemt Latvijā noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.599 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība, ja pasažieris sabiedriskajā transportā brauc ar simts procentu atlaidi, viņam kopā ar biļeti jāuzrāda dokuments, kas apliecina personas piederību pasažieru grupām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem pienākas braukšanas maksas atvieglojumi.

 

Dokumenti, kas apliecina personas piederību attiecīgajām grupām, ir:

  • invaliditātes apliecība izsniegta personām ar I vai II invaliditātes grupu un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
  • apliecība sociālo garantiju saņemšanai izsniegta bērniem bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušajiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildniecībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālajās izglītības iestādēs;
  • politiski represētās personas apliecība;
  • nacionālās pretošanās kustības dalībnieku apliecība.

Invaliditātes apliecība ir personalizēts un numurēts stingrās uzskaites dokuments, kuru ir tiesīga izsniegt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija. Bērniem bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušajiem bērniem apliecību sociālo garantiju saņemšanai, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, izsniedz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Politiski represēto personu apliecību izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, savukārt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību izsniedz pašvaldība. Garantētos braukšanas maksas atvieglojumus pasažieri tiesīgi izmantot, tikai uzrādot attiecīgo institūciju izsniegtos personas statusa apliecinošos dokumentus.

 

Citu valstu iedzīvotājiem statusa iegūšanai jāvēršas kādā no kompetentajām iestādēm. Eiropas Savienībā šobrīd vēl nav ieviesti vienoti noteikumi attiecībā uz dalībvalstu pienākumu nodrošināt valstī noteikto braukšanas maksas atvieglojumu attiecināšanu uz visiem Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem.

 

Vēlamies uzsvērt, ka citādāka kārtība ir pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir tiesības izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, bet nav pienākuma uzrādīt noteiktu personas statusu apliecinošu dokumentu. Tādējādi pārvadātājam ir jānodrošina šīs kategorijas pasažieru pārvadāšana ar simts procentu atlaidi neatkarīgi no personas valstspiederības.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:

Zane Plone,

VSIA Autotransporta direkcija

Komunikācijas speciāliste

Tālr.: + 371 67686485

E-pasts: zane.plone@atd.lv

 


Ieteikt šo rakstu