Informatīvs materiāls sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

Informatīvo materiālu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, par 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” piemērošanu, skatīt pie papildu informācijas.

Papildu informācija: 

Ieteikt šo rakstu