Starptautisko un akcīzes preču autopārvadājumu reģistrēšana Rumānijas e-Transport sistēmā (papildināts 12.01.2024)

Rumānijā izdots rīkojums par nacionālās sistēmas ieviešanu augsta fiskālā riska preču autopārvadājumu monitoringam (e-Transport). Elektroniskās monitoringa sistēmas lietošana ir obligāta no 2022. gada 1. jūlija, savukārt 2023. gada 15. decembrī stājās spēkā grozījumi, kas maina sistēmas piemērošanas nosacījumus.

Grozījumi paredz, ka e-Transport sistēmu izmanto, lai uzraudzītu ne tikai produktu ar augstu fiskālo risku pārvadājumus, bet arī starptautiskos kravu autopārvadājumus.

Monitoringam pakļauti transportlīdzekļi, kas veic iekšzemes vai starptautiskos autopārvadājumus, ja tiek pārvadātas augsta fiskālā riska preces, kuru kopējā bruto masa ir lielāka par 500 kg vai preču kopējā vērtība ir lielāka par 10 000 Rumānijas leju.

Par augsta fiskālā riska precēm, uz kurām tiek attiecināmas e-Transport uzraudzības prasības, tiek uzskatītas:

 • Dārzeņi, augi, sakņu un bumbuļu kultūras, pārtikas preces (CN 0701 līdz 0714);
 • Pārtikas augļi; citrusaugļu vai meloņu mizas (CN 0801 līdz 0814);
 • bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, etiķis (tiek izslēgtas akcīzes preces, kuras ceļo atliktā akcīzes nodokļa režīmā) (CN 2201 līdz 2208);
 • sāls, sērs, zeme un akmeņi, ģipsis, kaļķis un cements (CN 2505 un 2517);
 • apģērbs un tā aksesuāri (trikotāžas vai tamborēti) (CN 6101 līdz 6117);
 • apģērbs un tā aksesuāri (izņemot trikotāžu vai tamborētu) (CN 6201 līdz 6212 un CN 6214 līdz 6217);
 • Apavi, getras un citas līdzīgas preces; šo preču daļas kā arī CN 6401 līdz 6405);
 • čuguns, dzelzs un tērauds (CN 7213 un 7214).

Preču nomenklatūras sistēmas “CN” sarakstu latviešu valodā var aplūkot šeit.

Kas deklarē ar starptautiskajiem pārvadājumiem saistītās preces e-Transport sistēmā?

Turpmāk uzskaitītajiem lietotājiem ir pienākums e-Transport sistēmā deklarēt ar starptautiskajiem pārvadājumiem saistītās preces, datus par nosūtītāju un saņēmēju, pārvadāto preču nosaukumu, īpašības, daudzumu un vērtību, iekraušanas un izkraušanas vietas, kā arī informāciju par pārvadājumiem izmantotajiem transportlīdzekļiem un ģenerēto UIT kodu (unikāls kods, kuru ģenerē e-Transport sistēma):

 • Importa muitas deklarācijā reģistrētais saņēmējs vai eksporta muitas deklarācijā reģistrētais nosūtītājs, ja preces tiek pakļautas importa vai eksporta operācijām.
 • Rumānijas saņēmējs, ja transportētās preces ir iegādātas ES dalībvalstī.
 • Rumānijas nosūtītājs, ja transportētās preces tiek piegādātas ES dalībvalstij.
 • Noliktavas īpašnieks attiecībā uz precēm tranzītā, kas ir darījuma priekšmets ES ietvaros, kā arī preces, kas izkrautas Rumānijas teritorijā uzglabāšanai vai jauna sūtījuma izveidošanai.

Kurš e-Transporta sistēmā deklarē augsta fiskālā riska preces?

Turpmāk uzskaitītajiem lietotājiem ir pienākums e-Transport sistēmā deklarēt preces ar augstu fiskālo risku, datus par nosūtītāju un saņēmēju, pārvadāto preču nosaukumu, īpašības, daudzumu un vērtību, iekraušanas un izkraušanas vietas, kā arī informāciju par pārvadājumiem izmantotajiem transportlīdzekļiem un ģenerēto UIT kodu.

 • Importa muitas deklarācijā reģistrētais saņēmējs vai eksporta muitas deklarācijā reģistrētais nosūtītājs, ja preces ar augstu fiskālo risku tiek pakļautas importa vai eksporta operācijām.
 • Rumānijas saņēmējs, ja transportētās preces ar augstu fiskālo risku ir iegādātas ES dalībvalstī.
 • Rumānijas nosūtītājs, ja transportētās preces ar augstu fiskālo risku tiek piegādātas uz un no ES dalībvalstīm.
 • Noliktavas īpašnieks attiecībā uz augsta fiskāla riska precēm tranzītā, kas ir darījuma priekšmets ES ietvaros, kā arī preces, kas izkrautas Rumānijas teritorijā uzglabāšanai vai jauna sūtījuma izveidošanai.
 • Komersants, kura valdījumā ir preces ar augstu fiskālo risku, un tās tiek pārvadātas starp iekraušanas vietu un izkraušanas vietu, kas atrodas Rumānijas teritorijā.
 • Citas iesaistītās personas, pilnu sarakstu angļu valodā skatīt šeit.

e-Transport sistēmas lietotājiem ir pienākums nodrošināt autopārvadātāju ar UIT kodu tieši, vai ar transporta pakalpojuma organizatora starpniecību vēlākais līdz brīdim, kad transportlīdzeklis sasniedz robežšķērsošanas vietu, vai uzsāk pārvadājumu Rumānijas teritorijā.

Pārvadātāja pienākumi

 • Aprīkot transportlīdzeklis ar specializētu GPS ierīci;
 • Nodrošināt transportlīdzekļa reāllaika GPS koordinātu translāciju;
 • Aprīkot transportlīdzekli ar telekomunikāciju ierīcēm, kas izmanto pozicionēšanas un satelītu datu pārraides tehnoloģijas;
 • Nodrošināt autovadītāju ar UIT kodu.

Autovadītāja pienākumi

 • Veicot augsta fiskālā riska kravu autopārvadājumus, kā arī starptautiskos kravu autopārvadājumus, transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums ieslēgt globālās pozicionēšanas ierīci pirms pārvadājuma uzsākšanas Rumānijas teritorijā. Apturēt pozicionēšanas ierīces darbību drīkst pēc preču piegādes vai pēc izbraukšanas no valsts.
 • Nodrošināt kompetentās kontroles institūcijas ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem.

Naudas sodi autovadītājiem

 • par UIT koda neuzrādīšanu - naudas sods no 5000 RON līdz 10 000 RON (1000 līdz 2000 EUR).