No 2025. gada 1. janvāra Dānijā tiek ieviesta jauna autoceļu lietošanas nodevas apmaksas sistēma

No 2025. gada 1. janvāra stāsies spēkā jauna autoceļu apmaksas kārtība. Līdzšinējā Eurovignette sistēmas darbosies līdz 2024. gada 31. decembrim (ieskaitot).

Likme būs atkarīga no kravas transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu sastāva pilnās masas, CO2 emisijas un nobrauktā attāluma. No 2025. gada tiks paaugstināti arī tarifi par braukšanu “Ekoloģiskajās vides zonās” (LEZ).

Nodevu piemēros kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir 12 tonnas un vairāk, pārvietojoties pa galvenajiem koplietošanas autoceļiem (aptuveni 10 900 km). No 2027. gada 1. janvāra autoceļu lietošanas nodeva tiks piemēro arī kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir 3,5 t un vairāk.

Tiek plānots, ka no 2028. gada 1. janvāra autoceļu nodevas prasības tiks attiecinātas uz visiem koplietošanas autoceļiem Dānijā (aptuveni 75 000 km).

Netiek paredzēts veidot fiziskas tirdzniecības vietas, tādejādi nodevas apmaksu būs iespējams veikt elektroniski arī gadījumos, ja transportlīdzeklis nav aprīkots ar OBU iekārtu. Pakalpojumu sniedzēju saraksts, kuri ir lūguši akreditāciju pieejams šeit. Papildu informācija pieejama https://vejafgifter.dk/en.

Ar ceļu lietošanas maksas nosacījumiem citās valstīs var iepazīties šeit.