Minimālā atalgojuma prasības Vācijā (papildināts 10.01.2023)

Informējam, ka saskaņā ar Vācijas Federatīvās Republikas Darba likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/71/EK (1996. gada 16. decembris) „Par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā” Vācijas muitas dienests ir publicējis vispārēju informāciju savā mājaslapā par to, ka no 2015. gada 1. janvāra Vācijā spēkā ir stājies likums (Mindestlohngesetz - MiLoG), nosakot minimālo atalgojumu.

No 2022. gada 2. februāra šie noteikumi attiecas uz transportlīdzekļiem kuri ir konstruēti, pielāgoti, paredzēti un tiek izmantoti kravu pārvadājumiem, ja transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa, ieskaitot jebkuru piekabi vai puspiekabi, nepārsniedz 3,5 tonnas, bet no 2026. gada 1. jūlija - 2,5 tonnas un pasažieru pārvadājumiem ar transportlīdzekļiem, kuri ir konstruēti, pielāgoti un paredzēti līdz astoņu personu pārvadāšanai, neieskaitot autovadītāju.
 

Pirms autopārvadājumu uzsākšanas Vācijas teritorijā, visiem Latvijas pārvadātājiem ir jāreģistrē savs uzņēmums un jādeklarē nosūtāmie darbinieki Vācijas minimālās algas mājaslapā. Šajā elektroniskās deklarēšanās sistēmā ir jāizpilda un jānosūta forma “Employer's Operational Scheduling (mobile)”. Kravu autopārvadājumu gadījumā no saraksta jāizvēlas darbības veids Speditions-, Transport- und damit verbundenes Logistikgewerbe, savukārt pasažieru autopārvadājumu gadījumā jāizvēlas Personenbeförderungsgewerbe. Var deklarēt uzreiz visus darbiniekus uz periodu līdz sešiem mēnešiem. Deklarācijas aizpildīts paraugs ir atrodams zemāk pie papildu informācijas. Šīs elektroniskās sistēmas lietošanas instrukcija angļu valodā ir pieejama šeit.

Likums tieši skar transporta nozari un ir attiecināms uz uzņēmumiem, kas nodarbojas ar transporta pakalpojumu (kabotāžas un divpusējie pārvadājumi) sniegšanu Vācijas teritorijā, neatkarīgi no tā, vai uzņēmums ir reģistrēts Vācijā vai ārpus tās teritorijas. 2015.gada 30.janvārī Vācijas valdība uz nenoteiktu laiku ir apturējusi jaunā likuma par minimālo algu attiecināšanu uz starptautiskajiem pārvadājumiem tranzītā caur Vācijas teritoriju. Saskaņā ar likumu darba devējiem ir jāmaksā minimālā alga par katru Vācijas teritorijā nostrādāto stundu. Šim atalgojumam jābūt izmaksātam ne vēlāk kā mēneša pēdējā darba dienā, kas seko mēnesim, kurā tika veikts transporta pakalpojums.

Būtiski, ka darba devēja pienākums ir brīvā formā fiksēt katra transporta pakalpojuma pasūtītāju, autovadītāja, kurš veic konkrēto autopārvadājumu, vārdu un uzvāru, Vācijas robežas šķērsošanas sākuma un beigu datumu, kā arī Vācijas teritorijā pavadīto laiku, bet ne vēlāk kā septiņas dienas pēc transporta pakalpojuma veikšanas. Šo atskaiti un citus dokumentus (darba līgumu, algas aprēķinu, apliecinājumu par algas pārskaitīšanu, darba un atpūtas laika uzskaiti) var pieprasīt Vācijas muita un tai ir jāglabājas uzņēmumā divus gadus.

Transportlīdzeklī jāatrodas šādiem dokumentiem:

 • A1 sertifikāta oriģinālam, veicot darbu citā ES valstī;
 • transportlīdzekļa vadītāja darba līgumam;
 • darba un atpūtas laika uzskaitei.

Likums attiecas:

 • uz kravu divpusējiem pārvadājumiem, kabotāžas pārvadājumiem un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm;
 • uz regulārajiem pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem, ja Vācijas teritorijā notiek pasažieru uzņemšana vai izlaišana;
 • uz pasažieru kabotāžas pārvadājumiem;
 • uz neregulārajiem pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem, ja brauciena laikā nakšņošana notiek Vācijas teritorijā.

Likums neattiecas:

 • uz neregulārajiem pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem, ja brauciena laikā nakšņošana nenotiek Vācijas teritorijā. Šāda brauciena laikā ir iespēja apstāties, uzpildīt degvielu, atpūsties un apskatīt dažādus apskates objektus un dažādas apskates vietas Vācijas teritorijā;
 • uz kravu un pasažieru pārvadājumiem tranzītā cauri Vācijas teritorijai;
 • uz kravu un pasažieru pārvadājumiem, kurus veic pašnodarbināta persona.

Par likuma neievērošanu ir piemērojami sodi līdz 30 000 eiro apmērā.

Autovadītājam papildu dokumenti, lai apliecinātu savu minimālo algu, nav nepieciešami. Vācijas muitas dienests, pamatojoties uz Jūsu iesniegto deklarāciju, var pieprasīt informāciju par Jūsu darbiniekiem, ko esat nodarbinājuši Vācijā. Pieprasītos dokumentus, darba līgumu, algas aprēķinu, apliecinājumu par algas pārskaitīšanu, darba un atpūtas laika uzskaiti un atskaiti par pārvadājumiem, kurus Jūsu darbinieki ir veikuši Vācijas teritorijā, būs nepieciešams tulkot vācu valodā. Neskaidrību gadījumā iesakām zvanīt uz konsultāciju tālruņiem +49 30 60280028 (vācu valodā) un +49 351 44834530 (angļu valodā), ko Vācijas Federālā Darba ministrija iekārtojusi speciāli jautājumiem par minimālo algu.

Pie papildu informācijas pieejams:

 • Vācijas muitas informācijas departamenta atbildes uz ATD uzdotajiem jautājumiem sakarā ar likuma par minimālo algu piemērošanu;
 • Vācijas vēstniecības Latvijā likuma par minimālā darba atalgojumu Vācijā neoficiāls tulkojums;
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas skaidrojums par darbinieka nosūtīšana veikt darbu uz citu valsti;
 • biežāk uzdotie jautājumi (BUJ);
 • elektroniskās reģistrēšanas sistēmas lietošanas instrukcija;
 • deklarācijas paraugs.