Ceļu lietošanas maksa Ungārijā (papildināts 15.12.2023)

No 2024. gada 1. janvāra Ungārijā tiek ieviestas būtiskas izmaiņas autoceļu lietošanas nodevas apmaksas sistēmā, savukārt no 2024. gada 1. februāra HU-GO sistēmā tiek piemērota arī autobusiem.

Svarīgāko izmaiņu apkopojums:

  • Tiek ieviesta jauna “J5” kategorija (kravas transportlīdzekļiem ar 5 vai vairāk asīm). Turpmāk “J4” kategorijā iekļauti tikai kravas transportlīdzekļi ar 4 asīm.
  • Tiek paplašināts maksas autoceļu tīkls - iekļauts autoceļš M0 (posms starp M5-M1).
  • Autoceļu lietošanas nodevas aprēķinā tiek iekļauti arī tādi faktori, kā transportlīdzekļa radītais gaisa piesārņojums, trokšņa piesārņojums un CO2 emisija.
  • Ieviestas divas jaunas transportlīdzekļu klases - zemas emisijas transportlīdzeklis un bezemisiju transportlīdzeklis. Šo transportlīdzekļu definīcijas atrodamas Regulas 2019/1242 3. panta 11. un 12. punktā.

No 2024. gada 1. janvāra jauno nodevas likmju struktūru veido trīs elementi: infrastruktūras nodeva (fiksētais elements), CO2 emisiju maksa (fiksētais elements), gaisa un trokšņa piesārņojuma maksa (atšķiras atkarībā no maksas ceļa posma). Jaunās likmes, kas ietver trīs maksas elementus, ir atrodamas šeit (ungāru valodā).

Likmēs iekļauts PVN 27% apmērā. Autoceļu lietotāji var aprēķināt cik liela nodeva par braucieniem būs jāmaksā, izmantojot oficiālo nodevas aprēķina kalkulatoru. Atsevišķos ceļu posmos autoceļu lietošanas nodevas maksa var paaugstināties pat par 50%.

Iepriekš ziņojām, ka 2019. gada 3. februārī Ungārijā stājas spēkā prasības par obligātu transportlīdzekļa, kura pilna masa pārsniedz 3.5 tonnas, tehnisko datu reģistrēšanu HU-GO sistēmā. Pārvadātājiem jāreģistrējas www.hu-go.hu mājaslapā un jānorāda tādi transportlīdzekļa reģistrācijas dati, kā ražotāja marka, pirmās reģistrācijas gads, šasijas (VIN) numurs, EURO kaitīgo izmešu klase, kā arī cita reģistrācijas apliecībā norādītā informācija. Ja transportlīdzeklis jau reģistrēts sistēmā, pārvadātāju pienākums ir papildināt iztrūkstošo informāciju.

Gadījumos, ja lietotājs savlaicīgi neatjaunos datus, HU-GO sistēma automātiski koriģēs nepareizi ievadīto transportlīdzekļu EURO izmešu klasi, par to paziņojot lietotājam. Šādā gadījumā maksa tiks iekasēta atbilstoši transportlīdzekļa zemākās ekoloģiskās klases likmei (EURO 0).

Ar ceļu lietošanas maksu var iepazīties šeit.