Autoceļu lietošanas maksa Austrijā

Austrijas Federālā klimata politikas, vides, enerģētikas, mobilitātes, inovāciju un tehnoloģiju ministrija (BMK) informē, ka no 2024. gada 1. janvāra tiek veiktas izmaiņas autoceļu lietošanas nodevas likmēs, papildinot tās ar jaunu CO₂ komponenti. Tādejādi, jaunās likmes tiks aprēķinātas ņemot vērā nobraukto attālumu, transportlīdzekļa asu skaitu, eiro emisijas klasi un CO₂ izmešu rādītājus. Autoceļu lietošanas nodeva tiek iekasēta par automaģistrāļu izmantošana ar transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru maksimāli pieļaujamā masa pārsniedz 3,5 tonnas.

Balstoties uz CO₂ izmešu daudzumu izveidoti vairāki tarifu līmeņi. Elektriskie un ar ūdeņradi darbināmie transportlīdzekļi tiek iekļauti 5. CO₂ izmešu klasē (ekoloģiski vistīrākā klase), savukārt, kravas transportlīdzekļi un autobusi, kas pirmo reizi reģistrētas pirms 2019. gada 1. jūlija tiek iekļauti visdārgākajā CO₂ klasē – 1. klasē. Lai klasificētu transportlīdzekli 2. līdz 5. klasē, jāiesniedz dokumenti ASFINAG.

Sīkāka informācija pieejama: https://go-maut.at/en/info-pages/co2-emission-class-calculator/#/. CO₂ 1. emisijas klasē iekļautie transportlīdzekļi nav jāverificē.

Ar ceļu lietošanas maksu var iepazīties:

Ceļu lietošanas maksa ārvalstīs