Vasaras perioda braukšanas ierobežojumi Ukrainā 2022. gadā

Atbilstoši Ukrainas likumam "Par ceļu satiksmi", "Autoceļu likumam", kā arī Ukrainas Ministru kabineta 2007. gada 27. jūnija rezolūcijai Nr. 879 "Par valsts autoceļu saglabāšanas pasākumiem" no 1. jūnija dienas laikā gadījumos, kad gaisa temperatūra pārsniedz +28°C, uz valsts nozīmes koplietošanas autoceļiem ar asfalta segumu noteikts kustības ierobežojums transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 24 tonnas un vienas ass noslogojumu pārsniedz septiņas tonnas.

Braukšanas ierobežojumi neattiecas uz:

  • bīstamo kravu pārvadājumiem;
  • ātrbojīgu kravu pārvadājumiem (ATP);
  • dzīvu dzīvnieku un putnu pārvadājumiem;
  • pārvadājumiem, kas saistīti ar ārkārtas situāciju seku likvidāciju un novēršanu.

Informācija autovadītājiem:

  • uz valsts nozīmes koplietošanas ceļiem ir uzstādītas atbilstošas aizliedzošās ceļa zīmes un informācijas dēļi;
  • nodrošinātas stāvvietas īslaicīgai transportlīdzekļu novietošanai stāvēšanai.