Vācijā noteikts aizliegums pavadīt regulāro iknedēļas atpūtas periodu transportlīdzekļa kabīnē (papildināts 05.07.2017)

Informējam, ka šī gada 25.maijā Vācijā ir stājušies spēkā likuma grozījumi, kas paredz aizliegumu transportlīdzekļa vadītājam pavadīt regulāro iknedēļas atpūtu transportlīdzekļa kabīnē.

Grozījumu kopsavilkums:

  • likums nosaka, ka regulāro iknedēļas atpūtas periodu aizliegts pavadīt transportlīdzekļa kabīnē;
  • transportlīdzekļa vadītājam ir jābūt pieejamai guļamvietai, vietā, kur tiek pavadīts atpūtas periods;
  • gadījumā, ja kontroles laikā tiek konstatēts, ka transportlīdzekļa vadītājs pavada regulāro atpūtas periodu transportlīdzekļa kabīnē vai jebkurā citā vietā, kas nav aprīkota ar atbilstošu guļamvietu, tiek uzskatīts, ka transportlīdzekļa vadītājam nav bijis regulārais iknedēļas atpūtas periods;
  • sodi par regulārā iknedēļas atpūtas perioda pavadīšanu transportlīdzekļa kabīnē ir šādi:
    • transportlīdzekļa vadītājam- 500 eiro;
    • transporta uzņēmumam - 1500 eiro.

Vācijas Federālais kravu pārvadājumu birojs (BAG) iesaka saglabāt un pārbaužu laikā uzrādīt rēķinus vai kvītis par viesnīcās vai moteļos pavadīto regulāro iknedēļas atpūtas laiku. Ja regulārais iknedēļas atpūtas laikposms ir pavadīts privātā dzīvoklī, vadītājam nepieciešams uzrādīt rakstisku pierādījumu (ar dzīvokļa īpašnieka parakstu un tālruņa numuru), lai pārliecinoši pierādītu, ka atpūtas laikposms ir pavadīts saskaņā ar likumu.

Likumu (vācu valodā), skatīt- šeit.