Ukrainas–Latvijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1995. gada 23. maija parakstīto Latvijas–Ukrainas starpvaldību nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi, š.g. 24. aprilī Kijevā notika kārtējā Ukrainas–Latvijas Kopējās komisijas sanāksme par autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmes laikā puses apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda pasažieru un kravas autopārvadājumus, saskaņoja atļauju kvotu kravu autopārvadājumiem 2018. gadam un 2019. gadam, kā arī apsprieda citus starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumus.

Sanāksmes laikā puses apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm. Delegācijas atzīmēja savstarpējās tirdzniecības apjomu pieaugumu, kas norāda uz starptautisko autopārvadājumu tālākas attīstības perspektīvām.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2017. gadā, kā arī 2018. gada pirmo ceturksni. Ukrainas delegācija ierosināja, kravu autopārvadājumu nodrošināšanai 2018. gadā, palielināt sākotnējo kvotu par 5000 atļauju, kas derīgas divpusējiem un tranzīta kravu pārvadājumiem, un par 1000 atļauju, kas derīgi divpusējiem, tranzīta un kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm. Puses saskaņoja galīgo atļauju kvotu kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem 2018. gadā un vienojās par sākotnējo atļauju kvotu 2019. gadam, kā rezultātā Latvijas autopārvadātāji gadā saņems Ukrainas atļaujas sekojošā apjomā:

  • 10000 universālo atļauju, kas derīgas divpusējiem un tranzīta kravu pārvadājumiem;
  • 2000 universālo atļauju, kas derīgas divpusējiem, tranzīta un kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm;
  • 100 atļauju, kas derīgas neliberalizētiem neregulāriem divpusējiem un tranzīta pasažieru pārvadājumiem.

Ukrainas puse piedāvāja liberalizēt divpusējos un tranzīta pārvadājumus un attiecīgi grozīt starpvalstu nolīgumu. Latvijas puse informēja, ka izskatīs šādu iespēju ar nosacījumu, ka visiem Ukrainas pārvadātājiem tiks piemēroti Eiropas Transporta Ministru Konferences (ETMK) Kvalitātes hartas prasības attiecībā uz pielaidi starptautiskajam autopārvadājumu tirgum.

Puses vienojās, pēc vienas vai otras puses lūguma, izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu. Delegācijas apstiprināja, ka iepriekš panāktā vienošanās par atļauju izmantošanas īpatnībām ir spēkā un dod iespējas izmantot visu veidu atļaujas vienam braucienam turp un atpakaļ, mainot pārvadājuma veidu. Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim.

Apspriežot pasažieru pārvadājumu jautājumus, delegācijas apstiprināja, ka šobrīd starp Latviju un Ukrainu ir atvērti astoņi divpusējie starptautiskie regulārie maršruti ar autobusiem. Latvijas puse vērsa uzmanību uz to, ka Ukrainas–Polijas robežkontroles punktos ir ievērojams regulāro maršrutu autobusu gaidīšanas laiks, kas apgrūtina apstiprināta autobusa kustības saraksta izpildi. Ukrainas delegācija par radušos situāciju uz robežas ar Poliju ir informēta un mēģina šo problēmu risināt. Abas puses pauda atbalstu pasažieru autopārvadājumu attīstībai starp abām valstīm.

Delegācijas atzīmēja, ka ETMK atļauju sistēmai ir būtiska nozīme starptautiskajam autotransporta tirgū un apmainījās ar viedokļiem par ETMK atļauju sistēmas tālākās attīstības iespējām un atzīmēja, ka šobrīd pastāvošie atsevišķu valstu ierobežojumi rada problēmas šo atļauju kvotas sekmīgai funkcionēšanai.

Latvijas puse informēja, ka no 2017. gada 1. janvāra stājās spēkā grozījumi Autoceļu lietošanas nodeves likumā par valsts galveno un dažu reģionālo autoceļu izmantošanu ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz trīs tonnas.

Delegācijas vienojās nākošo Kopējās komisijas sanāksmi organizēt Latvijā.

Papildu informācija ir pieejama Ukrainas–Latvijas Kopējās komisijas sanāksmes protokolā.