Turcijas - Latvijas Kopējās komisisjas sanāksme

Saskaņā ar 1995.gada 15.septembrī parakstītā Latvijas–Turcijas starpvaldību līguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu nosacījumiem (turpmāk – divpusējais līgums) 2017.gada 3. un 4.oktobrī Ankarā notika kārtējā Turcijas – Latvijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmes laikā puses apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm.

Delegācijas atzīmēja savstarpējās tirdzniecības apjomu pieaugumu, kas norāda uz starptautisko autopārvadājumu tālākas attīstības perspektīvām.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2016. gadā, kā arī 2017. gada deviņos mēnešos, un Latvijas delegācija ierosināja kravu autopārvadājumu nodrošināšanai 2017. gadā palielināt sākotnējo kvotu par 200 atļaujām, kas derīgas iebraukšanai Turcijas teritorijā bez kravas divpusējiem, tranzīta, kā arī pārvadājumiem uz un no trešajām valstīm.

Pēc viedokļu apmaiņas delegācijas vienojās noteikt galīgo atļauju kvotu 2017.gadam Latvijas pārvadātājiem šādā apmērā:

  • 900 atļauju derīgas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 475 atļauju derīgas iebraukšanai bez kravas, divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/ no trešajām valstīm.

Delegācijas vienojās noteikt sākotnējo atļauju kvotu 2018.gadam šādā apmērā:

  • 900 atļauju derīgas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 450 atļauju derīgas iebraukšanai bez kravas, divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/ no trešajām valstīm.

Delegācijas vienojās, ka pēc vienas vai otras puses lūguma, izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu. Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim.

Turcijas puse piedāvāja liberalizēt divpusējos un tranzīta pārvadājumus, izņemot iebraukšanu bez kravas un attiecīgi grozīt starpvalstu līgumu. Latvijas puse aicināja tomēr izskatīt iespēju liberalizēt arī pārvadājumus, kas veikti bez kravas. Savukārt Turcijas puse atbildēja, ka šobrīd nav gatava liberalizēt pārvadājumus bez kravas un apsolīja, ka mēneša laikā iesniegs Latvijas pusei divpusējā līguma grozījumu projektu.

Latvijas puse informēja, ka no 2017. gada 1. janvāra stājās spēkā grozījumi Autoceļu lietošanas nodeves likumā par valsts galveno un dažu reģionālo autoceļu izmantošanu ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3 tonnas.

Delegācijas arī apmainījās ar viedokļiem par ETMK atļauju sistēmas tālākās attīstības iespējām un atzīmēja, ka šobrīd pastāvošie atsevišķu valstu ierobežojumi rada problēmas šo atļauju kvotas sekmīgai funkcionēšanai.

Delegācijas vienojās nākošo Kopējās komisijas sanāksmi organizēt Latvijā.

Papildu informācija ir pieejama Turcijas – Latvijas Kopējās komisijas sanāksmes protokolā.