Starptautisku atkritumu pārvadāšana ar autotransportu Vācijā

Informējam, ka atkritumu transportēšanu ES regulē Regula (EK) Nr.1013/2006, bet Vācijā to papildus regulē Atkritumu transportēšanas likums (Waste Shipment Act (AbfVerbrG)).

Transportlīdzekļa marķēšana

Lai pārvadātāji varētu transportēt jebkura veida atkritumus, saskaņā ar šo Vācijas likumu, transportlīdzeklim jābūt marķētam ar speciālu zīmi (melns A burts uz balta fona). Šo zīmi var iegādāties pie jebkura zīmju ražotāja, kas to piedāvā. Vācijā šī zīme ir nopērkama katrā "SVG Autohofe" tirdzniecības vietā.

Pamatnosacījumi pārvadājuma veikšanai

 Pārvadājot atkritumus, ir jāzina, ka:

1)      saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1013/2006 5.panta 1. punktu, starp atkritumu nosūtītāju (paziņotāju) un saņēmēju ir jābūt noslēgtam sadarbības līgumam. Uz Latviju drīkst vest atkritumus tikai reģenerācijai, tāpēc atkritumu saņēmējam ir jābūt spēkā atļaujai par atkritumu reģenerāciju, ko Latvijā izsniedz saskaņā ar šīs regulas 53. pantu kompetentā iestāde Valsts vides dienests ;

2)      pirms bīstamo atkritumu pārvadāšanas, saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1013/2006 4.panta 1.punktu ir jāsagatavo paziņojuma un pārvietošanas dokumenti, kas ir šīs regulas IA un IB pielikumos. Paziņotājam jānosūta paziņojuma un pārvietošanas dokumenti kompetentai nosūtīšanas iestādei, piemēram, Vācijā šīs iestādes ir izvietotas katrā reģionā un ir jāprecizē, kurā reģionā atrodas nosūtīšanas vieta;

3)      pirms pārējo atkritumu pārvadāšanas, kas minēti Regulas (EK) Nr.1013/2006 3.panta 2. un 4.punktā ir jābūt pievienotai noteiktai informācijai aizpildot šīs regulas VII pielikumu.