Starptautisko autopārvadājumu atļauju sistēmas pielietošana Kazahstānā

Valsts SIA Autotransporta direkcija informē, ka saskaņā ar 2015. gada 27. marta Kazahstānas Republikas Investīciju un attīstības ministra pienākumu izpildītāja Pavēli Nr. 353 ir apstiprināti Noteikumi  “Par starptautisko autopārvadājumu atļauju sistēmas pielietošanu Kazahstānas Republikā” (Правила приминения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении).

Veicot kravu pārvadājumu no trešajām valstīm uz Kazahstānu un  sākumposmā izmantojot kādu no pārvadājuma veidiem (gaisa, dzelzceļa vai ūdens), kas nav autopārvadājums, ar pārkraušanu autotransporta līdzeklī tā reģistrācijas valstī tālākai kravas nogādei, pamatojoties uz šo Noteikumu 40. punktu, Kazahstānas atļauja, kas derīga autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm, nav nepieciešama. Šāds kravas pārvadājums ar vairākiem transporta veidiem, kur ar autotransportu tiek veikts viens no pārvadājuma posmiem, ir apstiprināms ar pavaddokumentiem (CMR pavadzīme, rēķins, konosaments, fitosanitārais sertifikāts u. c. pavaddokumenti), kuriem jābūt apzīmogotiem ar oriģinālu muitas zīmogu, apliecinot kravas apstrādes vietu, kur tika veikta transporta veidu maiņa. Šādos gadījumos autopārvadājums veicams,  izmantojot Kazahstānas atļauju, kas derīga divpusējiem un tranzīta kravas pārvadājumiem.

Savukārt, saskaņā ar šo Noteikumu 41. punktu, veicot starptautisku kravu autopārvadājumu uz Kazahstānu no trešajām valstīm, seglu vilcēju vai kravas transportlīdzekli, kas velk piekabi vai puspiekabi ir iespēja mainīt tikai uz citu pārvadātāja reģistrācijas valstī reģistrētu seglu vilcēju vai kravas transportlīdzekli. Gadījumos, kad tiek pārkāpta augstāk minētā norma, tad saskaņā ar Kazahstānas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 573. panta pirmo daļu ir paredzēts sods gan transportlīdzekļa vadītājam, gan pārvadātājam.

Šie Noteikumi ir stājušies spēkā 2015. gada 27. augustā.