Spānijā jauni noteikumi par transportlīdzekļu evakuāciju no koplietošanas autoceļiem

2021. gada 1. jūlijā Spānijā stājas spēkā dekrēts, nosakot kārtību gadījumos, ja uz koplietošanas autoceļa sabojājies transportlīdzeklis.

Dekrēts attiecināms uz visiem transportlīdzekļiem kas piedalās ceļu satiksmē Spānijā.

Normatīvais akts ierobežo iespēju veikt remontdarbus autoceļu nomalēs.

Izņēmumi no iepriekšminētās kartības:

  • ja transportlīdzekļa remonts aizņem mazāk laika, kā evakuācija;
  • ja transportlīdzekļa remonts nepieciešams, lai veiktu turpmāko transportlīdzekļa evakuāciju.

Abos izņēmuma gadījumos ir jāveic pasākumi, lai uz autoceļa garantētu maksimālu drošību un redzamību. Aizliegts veikt jebkāda veida darbības, atrodoties tiešā satiksmes plūsmas tuvumā. Ja nav iespējams izvairīties no darbībām, tiešā satiksmes plūsmas tuvumā, par plānoto pasākumu uzsākšanu jāinformē Spānijas atbildīgās iestādes, kas nodrošinās drošību uz autoceļa.

Sīkāka informācija pieejama dekrētā (spāņu valodā).