Sākot ar 2020. gada 1. martu, Bulgārijā tiek ieviesta elektroniskā ceļu nodevas iekasēšanas sistēma, kas tiek iekasēta par transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas

2020. gada 1. martā stājas spēkā autoceļu lietošanas nodevas elektroniskā sistēma, kas attiecas uz transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas. Autoceļu lietotāju pamattiesības un pienākumi ir noteikti likumā par autoceļiem. Autoceļu lietošanas nodevas maksa ir atkarīga no nobrauktā attāluma, transportlīdzekļa tehniskajiem parametriem (pilnas masas, asu skaita un EURO izmešu klases), kā arī no autoceļa kategorijas. Maksas iekasēšanas tīkls, par kuru panākta vienošanās, ietver visas automaģistrāles un visus 1. klases ceļus.

Autoceļu lietošanas nodevas likmes, Bulgārijas levs (BGN) / km.

Kravas transportlīdzekļi

Maksas autoceļu tīkls

Automaģistrāles

1. kategorijas ceļi

Kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu virs 3,5t. līdz 12t.

ЕURО VI, EEV

0,03

0, 04

ЕURО V

0,03

0, 04

ЕURО III, IV

0, 04

0,05

ЕURО 0, I, II

0.06

0.07

Kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu virs 12t. ar 2 vai 3 asīm

ЕURО VI, EEV

0.06

0,05

ЕURО V

0.07

0,06

ЕURО III, IV

0,08

0,07

ЕURО 0, I, II

0,11

0, 10

Kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu virs 12t. ar 4 un vairāk asīm

ЕURО VI, EEV

0,11

0, 10

ЕURО V

0.12

0.11

ЕURО III, IV

0.16

0.15

ЕURО 0, I, II

0.20

0.19

 

Autobusi

Maksas autoceļu tīkls

Automaģistrāles

Automaģistrāles

Autobusi, kas aprīkoti ar vairāk par 8 pasažieru vietām (neskaitot vadītāja vietu) un ar pilnu masu līdz 12t.

ЕURО VI, EEV

0,01

0, 01

ЕURО V

0,01

0, 01

ЕURО III, IV

0,02

0,02

ЕURО 0, I, II

0,02

0,02

Autobusi, kas aprīkoti ar vairāk par 8 pasažieru vietām (neskaitot vadītāja vietu) un ar pilnu masu virs 12t.

ЕURО VI, EEV

0,02

0,02

ЕURО V

0,02

0,02

ЕURО III, IV

0,03

0,03

ЕURО 0, I, II

0,04

0,04

 

Apmaksas iespējas par autoceļu lietošanu un pakalpojuma sniedzēji.

  1. Maršruta karte

Transportlīdzekļu īpašnieki un lietotāji, kuru maksimālā pieļaujamā masa pārsniedz 3,5 tonnas un kuriem nav uzstādīta GNSS (ierīce, kas reģistrē nobraukto attālumu) vai GPS ierīce (globālās pozicionēšanas ierīce), pēc maršruta kartes iegādes var lietot maksas autoceļu tīklu. Lai iegādātos šo maršruta karti, jums jānorāda sākuma un galamērķa punkti, kā arī ne vairāk kā četri punkti maršruta garumā un transportlīdzekļa pamatdati (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme, reģistrācijas valsts, svara kategorija, EURO izmešu klase un asu skaits). Maksas ceļu maršruta karte ir priekšapmaksas pakalpojums un tā ir derīga tikai vienam braucienam deklarētajā maršrutā 24 stundas no tās aktivizēšanas brīža. Reģistrēti lietotāji to var iegādāties 7 dienas iepriekš (reģistrācija tiek veikta pa e-pastu caur maršrutu kartes iegādes platformu), bet nereģistrēti lietotāji 2 dienas iepriekš.

Maršruta karti var iegādāties Bulgārijas Ceļu infrastruktūras aģentūrā (RIA):

  • reģionālo ceļu administrāciju kasēs, izmantojot bankas maksājumu karti, degvielas karti vai skaidru naudu;
  • pašapkalpošanās terminālos, izmantojot bankas maksājumu karti vai degvielas karti;
  • elektroniski, izmantojot interneta vietni www.bgtoll.bg vai mobilo aplikāciju.

Pārbaudīt iegādāto maršruta karti var šeit: https://trcbo.bgtoll.bg/RoutePass/Create?weightClass=2

  1. GNSS ierīce

Autoceļu lietošanas maksu aprēķina, izmantojot automašīnā uzstādīto ierīci, kas ģenerē datus. No ierīces iegūtos datus apstrādā nodevas pakalpojuma sniedzēji (NSP) vai Eiropas elektronisko nodevu pakalpojuma sniedzēji (EETS), ar kuriem gan lietotājs, gan nodevas iekasētājs - Ceļu infrastruktūras aģentūra (RIA) ir parakstījuši līgumus. Pēc datu apstrādes pakalpojuma sniedzēji nosūta tos RIA. RIA savukārt aprēķina maksu, kas jāmaksā par autoceļu tīkla lietošanu.

Pakalpojuma sniedzēji:

  1. GPS ierīce

Gadījumā, ja maksas autoceļu tīkla lietotājs nolemj izmantot GPS ierīci, tad ir nepieciešams parakstīt līgumu ar nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniedzēju, kas ir iekļauts Ceļu infrastruktūras aģentūras publiskajā sarakstā. Pēc datu apstrādes pakalpojuma sniedzēji tos nosūta RIA. RIA savukārt aprēķina maksu, kas jāmaksā par autoceļu tīkla lietošanu.

Pakalpojuma sniedzēji:

Papildu informācija, veicot kravu pārvadājumus ir pieejama šeit, bet veicot pasažieru pārvadājumus ir pieejama šeit.