Prasības Francijā par augstas redzamības vestes izmantošanu

No 2016. gada 1. janvāra  prasība par augstas redzamības vestes atrašanos transportlīdzeklī tiks paplašināta uz visiem satiksmes dalībniekiem, tostarp 2, 3 vai 4-riteņu mehānisko transportlīdzekļu vadītājiem. Saskaņā ar 2015.gada 7.maija pavēli Nr.2015-514 avārijas apstāšanās gadījumā būs nepieciešams izmantot augstas redzamības vesti, kurai jābūt dzeltenā vai oranžā krāsā un jāatbilst EN 471 standartam.

Augstākminētā pavēle satur trīs prasības, kas attiecas uz augstas redzamības vesti, proti,  tai vienmēr ir jābūt transportlīdzeklī, transportlīdzekļa vadītājam tā jāizmanto nepieciešamības gadījumā un jāuzrāda pēc kontroles amatpersonas pieprasījuma.

Gadījumā, ja transportlīdzekļa vadītājam transportlīdzeklī nav augstas redzamības veste, tad tiks piemērots sods 11 EUR apmērā, bet, ja  transportlīdzekļa vadītājs nav izmantojis vesti avārijas apstāšanās gadījumā, tad soda apmērs būs 135 EUR.