Portugālē spēkā jaunas prasības attiecībā uz kravas iekraušanu un izkraušanu

2021. gada 11. septembrī Portugālē stājas spēkā dekrēts – likums  n.º 57/2021 nosakot, ka  kravas transportlīdzekļu autovadītājiem aizliegts veikt kravas iekraušanas un izkraušanas operācijās. Aizliegums attiecināms kā Portugālē, tā arī ārvalstīs reģistrētu uzņēmumu autovadītājiem.

Jaunais regulējums paredz arī kompensāciju, ja gaidīšanas laiks preču iekraušanai un izkraušanai pārsniedz divas stundas.

Jaunais regulējums attiecībā uz kravas iekraušanu un izkraušanu atrodams dekrēta 23. pantā:

23.A – gaidīšanas laiks;

23.B – atbildība par gaidīšanas laiku;

23.C – iekraušana un izkraušana;

23.D – bīstamo kravu iekraušana un izkraušana;

23.E – gaidīšanas laikā autovadītājam nodrošināmie apstākļi;

23.F – uzraudzības jautājumi;

23.G – administratīvie pārkāpumi.

No 11. septembra par kravas iekraušanu un izkraušanu atbildīgs ir kravas nosūtītājs vai saņēmējs, nodrošinot šī procesa izpildei apmācītu personālu. Attiecībā uz iekraušanu, izkraušanu un kravas nostiprināšanu, autovadītājs drīkst iejaukties un sniegt padomus, ja konstatē, ka šīs darbības tiek veiktas neatbilstoši.

Kravas iekraušanu un izkraušanu autovadītājam atļauts veikt izņēmumu gadījumos, piemēram,  kad kravu pārvadājumi ir no durvīm līdz durvīm, transportējot bīstamās kravas (ADR) u.c., ja autovadītājs ir apmācīts un nodrošināts ar atbilstošu aprīkojumu.

Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.