Polijas - Latvijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1992.gada 1.jūlijā parakstītā Latvijas–Polijas starpvaldību līguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu nosacījumiem 2017. gada 6. un 7. septembrī Varšavā notika kārtējā Polijas - Latvijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Dienas kārtībā tika iekļauti jautājumi par savstarpējo tirdzniecību, pasažieru un kravu pārvadājumiem, ES normatīvo aktu piemērošanu autopārvadājumu jomā un citiem jautājumiem.

Sanāksmes sākumā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm un apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2016. gadā, kā arī š.g. 8 mēnešos. Polijas puse atzīmēja, ka Polijas pārvadātāju pieprasījums pēc Latvijas atļaujām 2017. gadā ir samazinājies un šo atļauju daudzums ir pietiekams. Savukārt Latvijas puse informēja, ka Polijas atļauju daudzums 2017. gadam nav pietiekams un piedāvāja papildus apmainīties ar 250 atļaujām. Sēdes laikā tika panākta vienošanās par papildus apmaiņu ar 100 atļaujām kravu pārvadājumu nodrošināšanai, nosakot 2017. gada galīgo kvotu 600 atļauju apmērā. Puses vienojās par sākotnējo atļauju kvotu 2018.gadam, kā rezultātā Latvijas autopārvadātāji gadā saņems 600 atļaujas kravu pāvadājumiem.

Delegācijas apstiprināja, ka pārvadājuma veids ir nosakāms pēc kravas iekraušanas un izkraušanas vietas, kas parādās CMR pavadzīmē.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par pasažieru pārvadājumiem starp abām valstīm un apsprieda arī jautājumus, kas saistīti ar pasažieru tiesībām regulāros pārvadājumos, kā arī Interbus Nolīguma paplašināšanas iespējas, organizējot pasažieru starptautiskos regulāros un speciālos regulāros pārvadājumus.

Abas puses pārrunāja sadarbību ANO/EEK Autotransporta darba grupas (SC.1) ietvaros, kas notiks 17. un 18. oktobrī Ženēvā.

Latvijas puse informēja, ka no 2017. gada 1. janvāra stājās spēkā grozījumi Autoceļu lietošanas nodeves likumā par valsts galveno un dažu reģionālo autoceļu izmantošanu ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3 tonnas.

Delegācijas apmainījās ar informāciju un viedokļiem par ES normatīvo aktu autopārvadājumu jomā piemērošanu un ETMK atļauju sistēmas tālākās attīstības iespējām. Puses atzīmēja, ka šobrīd sistēma pārdzīvo nopietnas problēmas un pastāvošie atsevišķu valstu ierobežojumi rada draudus šo atļauju kvotas sekmīgai funkcionēšanai. Delegācijas apstiprināja ETMK atļauju sistēmas būtisko nozīmi un vienojās kopīgi atbalstīt šīs sistēmas turpmāku funkcionēšanu un attīstību.

Delegācijas vienojās nākošo Kopējā komisijas sanāksmi organizēt Latvijā.

Papildu informācija ir pieejama Polijas – Latvijas Kopējās komisijas sanāksmes protokolā.