Polijā 2023. gada 1. jūlijā stājas spēkā apdzīšanas aizliegums kravas transportlīdzekļiem

Aizliegums attiecas uz N2 kategorijas transportlīdzekļiem (kravas transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas, bet nepārsniedz 12 tonnas), un N3 kategorijas transportlīdzekļiem (kravas transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 12 tonnas), kā arī transportlīdzekļu sastāviem, kuru garums pārsniedz septiņus metrus.

Šis apdzīšanas aizliegums attiecināms uz ātrgaitas ceļiem (apzīmēti ar S burtu) un automaģistrālēm (apzīmētas ar A burtu).

Situāciju apraksts un izņēmumi:

Ja autoceļam ir divas joslas:

  • kravas transportlīdzekļa autovadītājam aizliegts veikt apdzīšanas manevru, transportlīdzeklim jāpaliek labajā joslā.
    • Izņēmums: atļauts apdzīt transportlīdzekli, kas pārvietojas ar ātrumu, kas ir ievērojami zemāks par N2 vai N3 kategorijas transportlīdzeklim noteikto ātrumu konkrētajā ceļa posmā. Likumdevējs nav precizējis terminu “ievērojami zemāks ātrums”, iespējams, atļauts apdzīt traktortehniku, vai bojātu transportlīdzekli, kas brauc ievērojami lēnāk.
    • Izņēmums: aizliegums neattiecas uz transportlīdzekļu, kas veic ceļa tīrīšanas, uzturēšanas, remonta vai modernizācijas darbus un ir aprīkots ar dzeltenām bākugunīm, apdzīšanu.

Ja autoceļam ir trīs (vai vairāk) joslas:

  • kravas transportlīdzekļa autovadītājas var pārvietoties pa divām galēji labajām joslām, tostarp veikt apdzīšanas manevru.
    • Piemērs: uz trīs joslu šosejas kravas transportlīdzekļa autovadītājs var pārvietot transportlīdzekli uz vidējo joslu, lai apdzītu lēnāku transportlīdzekli un pēc tam atgriezties galēji labajā joslā. Vadītājam aizliegts izmantot kreiso malējo joslu.

Pilns likuma teksts (poļu valodā) pieejams šeit.