Pavasara perioda braukšanas ierobežojumi Baltkrievijā 2023. gadā

Baltkrievijā nav spēkā esošu braukšanas ierobežojumu starptautiskiem kravu pārvadājumiem (tai skaitā svētdienās un valsts noteiktās brīvdienās).

Atsaucoties uz Baltkrievijas Republikas Transporta un Komunikāciju Ministrijas sniegto informāciju, 2023. gadā Baltkrievijā, uz republikas nozīmes autoceļiem, pavasara braukšanas ierobežojumi ieviesti netik.

Informāciju par republikas ceļu īpašnieku ieviestiem pavasara braukšanas ierobežojumiem iespējams atrast tīmekļvietnē: https://beldor.centr.by/en/2023/03/17-03-23/.

Vietējo izpildvaru un administratīvo institūciju lēmumi par braukšanas ierobežojumu ieviešanu uz vietējas nozīmes autoceļiem tiek publicēti Baltkrievijas Republikas nacionālajā tīmekļvietnē www.pravo.by.