Par ziemas riepām un to aprīkošanu ar ķēdēm ziemas sezonā Ungārijā

Riepu ķēdes

Valsts SIA Autotransporta direkcija informē, ka Ungārijā nav ar likumu noteikts, ka transportlīdzekļi un to sastāvi, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kilogramiem, jāaprīko ar riepu ķēdēm.

Riepu ķēžu lietošana ir obligāta gadījumos, kad robežas šķērsošanas punktā uzstādīta informatīva ceļazīme. Šādos gadījumos Ungārijas robežu drīkst šķērsot tikai tie transportlīdzekļi, kuri aprīkoti vismaz ar vienu riepu ķēžu pāri.

Riepu ķēžu lietošana ir obligāta arī gadījumos, kad attiecīgais ceļu posms apzīmēts ar informatīvo ceļa zīmi.

Velkošā ass jāaprīko vismaz ar vienu riepu ķēžu pāri un pārvietojoties ātrums nedrīkst pārsniegt 50km/h.

Ziemas riepas

Aizliegta radžotu riepu lietošana.