Par ziemas riepām un to aprīkošanu ar ķēdēm ziemas sezonā Slovākijā

Valsts SIA Autotransporta direkcija informē, ka Slovākijā šajā ziemas sezonā, no 2016. gada 15. novembra līdz 2017. gada 31. martam, transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kilogramiem ir jālieto ziemas riepas. Ziemas riepas jāuzstāda uz velkošās ass. Ja transportlīdzeklim ir vairākas velkošās asis, ziemas riepas jāuzstāda, vismaz, vienai no velkošajām asīm. Ir atļauts lietot ziemas riepas ar speciāliem MS, M+S, M&S, vai M-S marķējumiem uz tām.

Riepu ķēdēm ir sekojošas prasības:

Laika periodā no 2016. gada 15. novembra līdz 2017. gada 31. martam N3 kategorijas transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 12 000 kg, ir jāaprīko ar vismaz divām riepu ķēdēm, lai nodrošinātu labāku saķeri ar ceļa virsmu, braucot pa sniegotu vai ledainu ceļu. Riepu ķēdes jāuzstāda uz, vismaz diviem, velkošās ass riteņiem.