Par ziemas riepām un to aprīkošanu ar ķēdēm Grieķijā

Katru gadu, laikposmā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim, transportlīdzeklis jāaprīko ar pretslīdes aprīkojumu. Prasības attiecināmas kā uz Grieķijas nacionālajiem, tā arī reģionālajiem autoceļiem.

Ziemas periodā transportlīdzekļu īpašniekiem noteikts pienākums nodrošināt transportlīdzekli ar riepu ķēdēm vai citu līdzvērtīgu pretslīdes aprīkojumu, piemēram, ziemas riepām ar marķējumu "M+S".

Pretslīdes aprīkojuma lietojums ir obligāts ja valda nelabvēlīgi laikapstākļi un kompetentās iestādes (Policijas departaments, Satiksmes departaments, Civilās aizsardzības ģenerālsekretariāts) pieņēmušas lēmumu par pretslīdes aprīkojuma pielietošanu.

Ja valda labvēlīgi klimatiskie apstākļi un iepriekš minētās kompetentās iestādes nav pieņēmušas attiecīgu lēmumu, pretslīdes aprīkojuma atrašanās transportlīdzeklī nav obligāta.

Pretslīdes aprīkojuma pielietojums:

  • riepu ķēdes uzstāda uz divām velkošās ass riepām;
  • ja transportlīdzeklim ir vairākas velkošās asis, riepu ķēdes uzstāda atbilstoši transportlīdzekļa ražotāja norādījumiem;
  • ja transportlīdzekļa ražotājs nav sniedzis norādījumus un vadītājam ir pieejams tikai viens riepu ķēžu pāris, tās tiek uzstādītas uz priekšējās velkošās ass riteņiem;
  • ja pieejami divi ķēžu pāri, tie tiek novietoti uz abām velkošajām asīm;
  • ja transportlīdzekļa dzenošā ass aprīkota ar dubultajām riepām (uz ass ir 4 riepas), riepu ķēdes tiek uzstādītas atbilstoši transportlīdzekļa ražotāja norādījumiem. Ja transportlīdzekļa ražotājs nav sniedzis norādījumus, ķēdes tiek uzstādītas uz katras ass ārējām riepām;
  • pretslīdes aprīkojums ir jāuzstāda piemērotā un drošā vietā, neapdraudot ceļu satiksmi.