Par Somijas trešo valstu pārvadājumu atļaujām

Viena Somijas trešo valstu pārvadājumu atļauja ir derīga tikai vienam kravas pārvadājumam vienā virzienā.

Piemēri:

Latvijas transporta līdzeklis ir atvedis kravu no trešās valsts uz Somiju. Braucienam ar kravu uz trešo valsti nepieciešama otra atļauja.

Latvijas transporta līdzeklis ir izvedis kravu no Latvijas uz Somiju. Braucienam uz trešo valsti ir nepieciešama otra atļauja (no vai uz trešajām valstīm).