Par PVN maksājumiem veicot starptautiskos pasažieru pārvadājumus ar autobusiem Austrijas Republikas teritorijā

Saskaņā ar Austrijas Republikas likumdošanu, no 2007.gada 1.janvāra starptautiskie sauszemes pasažieru pārvadājumu pakalpojumi ar autobusiem, kas reģistrēti ārpus Austrijas teritorijas, un ko veic pārvadātāji, kuru atrašanās vieta vai pastāvīgā darbības veikšanas vieta, vai dzīvesvieta, vai uzturēšanās vieta ir ārpus Austrijas Republikas valsts teritorijas, tiek aplikti ar preču un pakalpojumu pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN attiecas gan uz starptautiskajiem neregulārajiem, gan regulārajiem kā arī uz pašpārvadājumiem, kā arī pārvadātājam ir pienākums maksāt PVN par tranzītā nobrauktajiem kilometriem.

Tas nozīmē, ka Latvijas pārvadātājiem ir pienākums reģistrēties Austrijā kā PVN maksātājiem un iesniegt nodokļu deklarācijas, kurās aprēķināts PVN par pasažieru neregulāro pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem, kas reģistrēti ārpus Austrijas teritorijas, pēc 10% likmes, ņemot vērā Austrijas teritorijā nobrauktos attālumus.

Piemērs: Pārvadātājs veic neregulāro pasažieru pārvadājumu no Čehijas uz Ungāriju caur Austriju. Čehijas teritorijā nobrauc 170km, Austrijas 110km un Ungārijas 90km (kopējais km skaits 370km un maksa par pakalpojumu 3200eur).

3200/370=8.65

8.65x110=951.35

951.35x10%=95.14 EUR (PVN daļa)

Ar detalizētāku informāciju var iepazīties šeit un veidlapu formas var atrast šeit.

 

Kontaktinformācija:

Finanzamt Graz-Stadt

Betriebsveranlagungsteams Ausländerreferate

Conrad von Hötzendorf-Straße 14 - 18

A - 8018 Graz

Telefon

0043/ 316/ 881-538452 (BV 31)

Fax

0043 (0)1 514335938041 (BV 31)

0043 (0)1 514335938042 (BV 32)

E-mail

Post.FA68-BV11@bmf.gv.at (BV 31) bzw.

Post.FA68-BV12@bmf.gv.at (BV 32)

Bankverbindung des Finanzamtes Graz-Stadt:

BIC: BUNDATWW

IBAN: AT12 0100 0000 0553 4681

BLZ: 60000

Konto Nr.: 5534.681 (Österreichische Postsparkasse)