Par identifikācijas līdzekļiem (plombām), veicot Ukrainas vai embargo produktu tranzīta pārvadājumus caur Krieviju

Saskaņā ar 2019. gada 27. decembra Krievijas Federācijas valdības lēmumu Nr.1877 par 2019. gada 24. jūnija Krievijas Federācijas prezidenta dekrēta Nr.290 “Par Krievijas Federācijas prezidenta dažu dekrētu grozīšanu” («О внесении изменений в некоторые указы Президента Российской Федерации») īstenošanas pasākumiem tika apstiprināti starptautisko kravu autopārvadājumu un dzelzceļa kravu pārvadājumu noteikumi tranzītā caur Krieviju uz trešajām valstīm, kas attiecas uz precēm, kas pakļautas sankcijām, kā arī precēm, kuru izcelsmes vai iekraušanas valsts ir Ukraina, vai precēm, kuras tiek vestas caur Ukrainas teritoriju, izmantojot identifikācijas līdzekļus (plombas), kuras darbojas uz GLONASS tehnoloģiju bāzes. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 7. janvārī.

Pārvadātāja pienākumi

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem pārvadātājam, kas pārvadā Ukrainas vai embargo kravas tranzītā caur Krieviju, ir pienākums ne vēlāk kā 2 stundas pirms kravas automašīnas ienākšanas robežkontrolpunktā veikt pakalpojumu pasūtījumu mājaslapā www.crcp.ru. Pakalpojumu sniedzējam jāsniedz šāda informācija:

- uzņēmuma nosaukums,

- transportlīdzekļa, piekabes vai puspiekabes tips, reģistrācijas valsts un numura zīmes,

- transportlīdzekļa vadītāja e-pasta adrese un tālruņa numurs,

- preču Eirāzijas ekonomiskās savienības HS kodi vismaz 10 zīmju formātā,

- preču izcelsmes valsts,

- preču nosūtīšanas valsts,

- preču saņemšanas valsts,

- plānotais iebraukšanas datums Krievijas Federācijas teritorijā,

- plānotais izbraukšanas datums no Krievijas Federācijas teritorijas,

- kontrolpunkti uz Krievijas Federācijas robežas, kur transportlīdzeklis šķērsos Krievijas Federācijas robežu (kravas automašīnas iebraukšana un izbraukšana),

- nepieciešamo elektronisko navigācijas plombu skaits.

Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums ne vēlāk kā stundas laikā ar informācijas sistēmas starpniecību nosūtīt informāciju pārvadātājam, apstiprinot pieteikuma pieņemšanu.

Kravas transportlīdzekļa vadītāja pienākumi

Pēc robežas šķērsošanas ar Krieviju kravas transportlīdzekļa vadītājam jāinformē Krievijas muitas pārstāvis vai Federālā uzraudzības dienesta pārstāvis transporta jomā par nepieciešamību uzstādīt elektroniskās navigācijas plombas. Pēc plombas uzstādīšanas transportlīdzekļa vadītājam jāsaņem kontroles dokuments, ko izsniedz muitas pārstāvis vai Federālā uzraudzības dienesta pārstāvis. Šis kontroles dokuments būs jāatdod atpakaļ dienestu pārstāvjiem, izbraucot no Krievijas.

Darbības, kas jāievēro uzstādot/noņemot plombu

Pēc informācijas pārbaudes, kas ietverta starptautiskajā pavadzīmē, rēķinā, preču izcelsmes sertifikātā un, ja nepieciešams, tranzīta deklarācijā, veterinārajā un fitosanitārajā sertifikātā 30 minūšu laikā muitas pārstāvis pieņem lēmumu par plombas uzstādīšanu.

Elektronisko navigācijas plombu 5 minūšu laikā uzstāda un noņem pakalpojuma sniedzēja darbinieks muitas pārstāvja vai Federālā uzraudzības dienesta pārstāvja klātbūtnē.

Gadījumā, ja ir nozīmēta padziļināta krava pārbaude, tad muitas pārstāvis var noņemt plombu un pēc tam to no jauna uzstādīt, izmantojot pakalpojuma sniedzēja piedāvātās specializētās mobilās ierīces. Tas ļauj sistēmai reģistrēt neplānotu kravas nodalījuma atvēršanu.