Par Baltkrievijas atļauju aizpildīšanas un izmantošanas nosacījumiem

Ņemot vērā, ka ir bijuši vairāki gadījumi, kad Baltkrievijas kontroles institūcijas amatpersonas ir sodījušas Latvijas pārvadātājus par  Baltkrievijas starptautisko kravas autopārvadājumu atļauju aizpildīšanas un izmantošanas nosacījumu pārkāpumiem, informējam, ka šis jautājums tika aktualizēts Latvijas Baltkrievijas Kopējās komisijas laikā, un no Baltkrievijas kompetentās institūcijas  ir saņemta šāda atbilde:

1)      Pirms iebraukšanas Baltkrievijas teritorijā bez kravas, neatkarīgi no robežas šķērsošanas vietas, obligāti ir aizpildāmas sekojošas Baltkrievijas starptautisko kravas autopārvadājumu atļaujas ailes (paraugs pielikumā):

a)      Назва перавозчыка i поўны адрас jānorāda pārvadātāja nosaukums un adrese;

b)        Рэгiстрацыйны знак аўтамабіля  (цягача) jānorāda vilcēja valsts reģistrācijas numura zīme;

c)         Рэгiстрацыйны знак прычэпа. (паўпрычэпа) jānorāda piekabes vai puspiekabes valsts reģistrācijas numura zīme;

d)      Дата першага перасячэння мяжы Рэспублiкi Беларусь pirmās iebraukšanas datums Baltkrievijas teritorijā;

e)      Дапушчальная агульная маса  транспартных сродкаў, т (адзначыць патрэбнае) jāatzīmē transportlīdzekļa pieļaujamā pilnā masa;

f)       Краiна пагрузкi (адпраўлення), дата погрузкi jānorāda valsts no kuras transportlīdzeklis iebrauc Baltkrievijas teritorijā;

g)        Краiна пагрузкi (назначэння) jānorāda valsts, kurā transportlīdzeklis iebrauc (Baltkrievija);

h)        Вага грузаў, якiя перавозяцца, т jānorāda kravas svars tonnās.

 

2)      Neatkarīgi no robežšķērsošanas vietas, iebraucot Baltkrievijas teritorijā bez kravas un pēc tam iekraujot kravu uz Latviju vai kādu citu valsti  ir nepieciešama attiecīgi viena Baltkrievijas starptautisko kravas autopārvadājumu atļauja, kas derīga divpusējiem kravu autopārvadājumiem vai universālā atļauja, kas derīga divpusējiem, tranzīta un kravu autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.