No 2018. gada 1. jūlija Dānijā stājas spēkā stāvēšanas ierobežojums kravas transportlīdzekļiem

Informējam, ka atbilstoši Dānijas autoceļu direkcijas (Vejdirektoratet) sniegtajai informācijai 2018. gada 1. jūlijā stājas spēkā jauni kravas transportlīdzekļu stāvēšanas nosacījumi, kas nosaka, ka:

  • kravas transportlīdzekļu novietošana stāvēšanai, kādā no 90 Dānijas nacionālā autoceļu tīkla stāvvietām, atļauta uz laiku līdz 25 stundām;
  • gadījumos, kad stāvēšanas laika posms pārsniedz 25 stundas, tiek piemērota papildus maksa DKK510 apmērā.

2019. gada sākumā tiks pārskatīti sekojoši stāvēšanas cenrāži un sodu apmēri:

  • Par kravas transportlīdzekļa novietošanu stāvēšanai, kādā no nacionālajiem stāvlaukumiem laika posmā, kas pārsniedz 25 stundas - no līdzšinējiem DKK510 maksa tiks paaugstināta līdz DKK 2000;
  • Par kravas transportlīdzekļa neatļautu novietošanu stāvēšanai uz nacionālo stāvlaukumu pievadceļiem - no līdzšinējiem DKK1000 sods tiks paaugstināta līdz DKK 3000.

Atbildīgā iestāde par kravas transportlīdzekļu 25 stundu stāvēšanas ierobežojumu ieviešanu ir Dānijas autoceļu direkcija (Vejdirektoratet).

Dānijas autoceļu direkcijas e-pasts, jautājumu vai neskaidrību gadījumā: vd@vd.dk.

Informatīvo vēstuli angļu valodā skatīt šeit.